Centralna BosnaSudski procesi

Sudska nagodba predstavlja miran i sporazuman način rješavanja spora!

“Sudska nagodba  kao jedan od načina rješavanja sporova“, bila je tema okruglog stola kojeg je organizirao Općinski sud u Travniku.  U ime organizatora učesnike okruglog stola pozdravio je predsjednika Suda, Goran Dujić.

 

 

 

O temi sudske nagodbe, uvjetima za sklapanje govorila je Halida Šabić, predsjednica Parničnog odjela Općinskog suda u Travniku, te je ovom prilikom iznijela statističke podatke koji se odnose na parnične predmete, predmete radnog spora i parnične predmete male vrijednosti,i to za period od 2007.-do 2018.godine,sa brojem sklopljenih sudskih nagodbi.

Predsjednice Privrednog odjela Ifeta Aganović iznijela je praktični primjer sudske nagodbe postignute između privrednih subjekata, sa akcentom na ulogu suca u sudskoj nagodbi.

O iskustvima u sklapanju nagodbi govorio je Azer Ulemić, sudac koji na parničnom referatu Općinskog suda Travnik radi 10 godina.

 

 

-Pored poznavanja materijalnog prava, sudac mora imati vještine komunikacije. – naglasio je sudac Ulemić.

Predsjednik suda, Goran Dujić,  je u završnom izlaganju govorio o predmetu u kojem je pobijana sudska nagodba , zatim o svojevrsnoj nagodbi.sporazumu u izvršni predmetima, nadalje u predmetima krivične oblasti –sporazumu o priznanju krivnje i,medijaciji i nadležnostima notara kada su u pitanju ugovori koje notari sačinjavaju,što sve doprinosi manjem broju sporova pred sudovima.

 

Predsjednica Kantonalnog suda u Novom Travniku, Katica Jozak-Mađar,zahvalila predsjedniku suda na organizaciji ovog okruglog stola, te je istakla značaj promovisanja sudske nagodbe ,kao i potrebu za edukacijom  na temu sudske nagodbe, naročito mladog kadra ,stručnih suradnika kako bi se sudske nagodbe  sklapale i u predmetima male vrijednosti.

-Koliki je značaj sudske nagodbe pokazuje i to ,što je VSTV BIH u početku praktikovalo provođenje „Tjedna sudske nagodbe“ jednom godišnje, a sada je to već u praksi dva puta godišnje.- kazala je predsjednica Jozak-Mađar.

Ispred Regionalne advokatske komore ,advokat Ibrahim Ramčić je izrazio pohvale i vještine sudija Općinskog suda u Travniku,naročito u porodičnim stvarima.

 

Na kraju zaključeno je kako će se nastaviti sa  nastojanjima da se sporovi rješavaju sudskom nagodbom koja predstavlja miran, sporazuman način rješavanja spora,koji podrazumijeva  međusobni dogovor stranaka  u predmetnom sporu,naročito akcentovati promociju putem promotivnog materijala i medija

 

(Općinski sud Travnik)