Centralna BosnaInfo

Sve spremno za radove na prvoj dionici od Lašve do Nević Polja!

Ministar privrede Srednjobosanskog kantona, Sedžad Milanović  podnio je na posljednjoj  sjednici Vlade SBK informaciju o statusu i daljim planovima kada je u pitanju brza cesta Lašva – Donji Vakuf.

-Oko brze ceste se već dugo govori. Jedan dio projekta do Nević Polja (granica općina Novi Travnik – Travnik)  je završen, a u toku je raspisivanja javnog poziva za drugu dionicu do Donjeg Vakufa. Mi se nadamo da će do kraja ove godine taj projekat biti završen.Bilo je problema na dionici od Lašve do Nević Polja i oni su riješeni. Stvoreni su svi preduslovi da se na toj dionici krene sa radovima. – kazao je ministar Milanović.

Prema njegovim riječima,naredni korak je raspisivanje javnog poziva za dodjelu koncesije, ali to je u nadležnosti Vlade Federacije BiH i JP Autoceste F BiH. U Vladi SBK očekuju da će i ovaj dio biti završen tokom ove godine.

U informaciji je, također, navedeno da je glavni projekt za dionicu Lašva – Nević Polje iz 2013. godine u svim segmentima usklađen sa zahtjevima općina kroz koje ova dionica prolazi, ali da su ovih zahtjevi usporili projekt.

U cilju otklanjanja prepreka u izgradnji brze ceste, Vlada SBK-a donijela je odluku o osnivanju radne grupe kako bi bili ažurno rješavani problemi u realizaciji projekta brze ceste na relaciji Lašva – Nević Polje, a od JP “Autoceste Federacije BiH” zatraženo je da u maju mjesecu  bude organizirana javna prezentacija glavnog projekta.