Obavještenja

Sveučilište/Univerzitet Vitez: Obavijest o instruktivnoj nastavi za polaganje pravosudnog ispita

S ciljem olakšavanja pripreme za polaganje pravosudnog ispita, Sveučilište / Univerzitet “VITEZ“, u suradnji s Federalnim ministarstvom pravde, organizira pripremnu instruktivnu nastavu u trajanju od 9 tjedana, tokom koje će biti obrađene sve oblasti koje se moraju spremiti za ispit: kazneno pravo (materijalno i procesno), građansko pravo, obiteljsko pravo, privredno pravo, upravno pravo, radno pravo, ustavni sustav i organizacija pravosuđa.

 

 

Želimo Vas informirati da je u članku 69. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku („Službene novine Federacije BiH“, broj 98/15 od 23. 12. 2015. godine) propisan novi članak, koji glasi:

Članak 301a.

Ako u parnicama o imovinsko-pravnim zahtjevima vrijednost predmeta spora prelazi iznos 50.000 KM, punomoćnici pravnih osoba mogu biti samo osobe koje imaju položen pravosudni ispit.“

 

Nastava će biti organizirana tijekom vikenda (subotom i nedjeljom), u prostorijama Sveučilišta / Univerziteta “VITEZ“ Vitez, ukoliko nam to okolnosti vezane za pandemiju COVID-19 dozvole. U protivnom nastava će se organizirati online.

Rok prijave: 30.8.2020. god.

Zainteresirani kandidati mogu se prijaviti na e-mail adresu:

[email protected] ili na tel. br. 030 509 751 ili 061 302 866.