Student Info

Sveučilište/Univerzitet „Vitez“ raspisao konkurs za prijem studenata u akademskoj 2020/2021. godini

Na temelju članka 98. i članka 102. (stavak 3) Zakona o visokom obrazovanju SBK/KSB (Službene novine SBK/KSB, br. 4/13),  članka 13. (stavak 7) Standarda i normativa za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja na području SBK/KSB („Službene novine SBK/KSB“ br.11/13) i članka 65. Statuta Sveučilišta/Univerziteta “VITEZ” Vitez, u skladu s Odlukom o upisu studenata u akademsku 2020/2021., Sveučilište/Univerzitet “VITEZ” Vitez, uz prethodnu Odluku Vlade SBK/KSB, br.: 01-11.7-450/2020, od 25. 6. 2020.godine, raspisuje

 

K O N K U R S/ N A T J E Č A J

za upis studenata u akademsku 2020/2021. godinu na I, II i III ciklus studija

Raspisuje se natječaj/konkurs za upis studenata u akademsku 2020/2021. godinu za sljedeće fakultete Sveučilišta/Univerziteta “VITEZ“ Vitez:

 

Fakultet poslovne ekonomije

Smjer: Poduzetnički menadžment (3+2) i (4+1)

Smjer: Financije, računovodstvo i revizija (3+2) i (4+1)

Smjer: Poslovna informatika (realizira se samo na I ciklusu)

 

Pravni fakultet

Smjer: Opće pravo (3+2) i (4+1)

Smjer: Sigurnost i kriminalistika (realizira se samo na I ciklusu)

Smjer: Forenzične znanosti (realizira se samo na II ciklusu)

 

Fakultet informacionih tehnologija

Smjer: Poslovna informatika (3+2) i (4+1)

Smjer: Informacijske tehnologije (3+2) i (4+1)

Smjer: Softverski inženjering (realizira se samo na I ciklusu)

 

Fakultet zdravstvenih studija

Smjer: Sestrinstvo (3+2) i (4+1)

Smjer: Fizioterapija i radna terapija (3+2) i (4+1)

Smjer: Sanitarni inženjering (3+2) i (4+1)

Smjer: Kozmetologija (3+2) i (4+1)

 

Pravo sudjelovanja na natječaju/konkursu, pod jednakim uvjetima, imaju državljani Bosne i Hercegovine i strani državljani. Pristupnici koji nisu završili školovanje u Bosni i Hercegovini dužni su dostaviti nostrifikaciju obrazovne isprave.

Pristupnici koji su studirali ili studiraju na drugoj visokoškolskoj ustanovi, a žele se upisati na neki od studija navedenih u natječaju/konkursu, trebaju dostaviti i dokumente o prethodno završenim ciklusima ili razdobljima studija (ispisnicu, potvrdu o položenim ispitima i nastavni plan i program).

Na starije godine studija upisat će se studenti u skladu s položenim ispitima iz prethodne godine  i ispunjavanjem uvjeta za upis u II  i III godinu studija.

Pravo upisa na prvi ciklus studija imaju kandidati sa završenom srednjom školom u četverogodišnjem trajanju.

Prvi ciklus studija se organizira u skladu s Bolonjskim procesom traje tri (šest semestara) odnosno četiri godine (osam semestara) ovisno o studijskom programu koji student odabere.

Pravo upisa na drugi ciklus studija imaju studenti koji su završili prvi ciklus studija, stekli diplomu dodiplomskog studija koja se vrednuje s 240 ECTS bodova.

Drugi ciklus studija (magistarski) se organizira u skladu s Bolonjskim procesom i traje jednu godinu (dva semestra).

Pravo upisa na treći ciklus studija imaju kandidati koji su stekli diplomu akademskog naziva magistra i ostvarili minimalnu prosječnu ocjenu osam (8). Ukoliko je prosječna ocjena niža od osam (8), tada doktorant dostavlja dvije preporuke profesora s matičnog fakulteta.

Treći ciklus studija (doktorski) se organizira u skladu s Bolonjskim procesom i traje tri godine (šest semestara).

Napominjemo da na dodiplomskom studiju Sveučilišta/Univerziteta “Vitez“ Vitez možete upisati pored redovnog  i vanrednog studija, i studij učenja na daljinu/distance learning.

Uz uredno popunjenu prijavu  za upis potrebno je dostaviti:

Studenti koji se upisuju na I godinu prvog ciklusa studija:

 

– diplomu o završnom ispitu (maturi) i svjedodžbe svih razreda srednje škole,

– izvadak iz matične knjige rođenih,

– ovjerenu kopiju osobne iskaznice/lične karte,

– potvrdu (uvjerenje) o prebivalištu ili boravištu,

– dvije fotografije (4×6 cm),

– četiri fotografije za studente Fakulteta zdravstvenih studija,

– sanitarnu knjižicu za studente Fakulteta zdravstvenih studija.

 

Studenti koji se upisuju na II ciklus studija (magistarski):

 

– kratki životopis (curriculum vitae)

– diplomu o završnom ispitu (maturi) i svjedodžbe svih razreda srednje škole

– diplomu I ciklusa studija

– uvjerenje o položenim ispitima

– izvadak iz matične knjige rođenih

– ovjerenu kopiju osobne iskaznice/lične karte

– potvrdu (uvjerenje) o prebivalištu ili boravištu

– dvije fotografije (4×6 cm)

 

Studenti koji se upisuju na III ciklus studija (doktorski) prilažu:

 

– kratki životopis (curriculum vitae)

– diplomu I ciklusa studija

– diplomu II ciklusa studija

– uvjerenje o položenim ispitima na I i II ciklusu studija

– izvadak iz matične knjige rođenih

– ovjerenu kopiju osobne iskaznice/lične karte

– potvrdu (uvjerenje) o prebivalištu ili boravištu

– dvije fotografije (4×6 cm)

 

Prijave za upis s potrebnom dokumentacijom u originalu moguće je predati osobno u Studentsku službu svakim radnim danom između 8:00 i 15:00 sati ili poslati putem pošte na adresu: Sveučilište/Univerzitet “VITEZ“ Vitez Školska 23, 72270 Travnik.

Prijave za upis primaju se do 25. 10. 2020. godine. Za upis nije predviđen prijemni ispit.

 

Za sve studente I godine, upisane u akademskoj 2020/2021. godini, bit će organizirana pripremna praktična nastava. Termin će biti objavljen na oglasnoj ploči  i na web stranici Sveučilišta/Univerziteta. Više informacija o iskustvu iz prethodne godine pogledajte na www.unvi.edu.ba