Sveučilište „Vitez“ obilježilo Međunarodni dan borbe protiv korupcije

 

Okruglim stolom o temi “Uloga obrazovnih institucija u borbi protiv korupcije” Sveučilište/Univerzitet „Vitez“ u Travnik obilježilo je 9. decembar – Međunarodni dan borbe protiv korupcije. Organizator ove aktivnosti bio je Fakultet pravnih nauka Sveučilišta/Univerziteta  “Vitez”, a o ovoj temi govorili su Zdenko Vukić, izvršni direktor Sveučilišta, prof. dr. Mile Matijević Dekan Fakulteta pravnih nauka i Dragan Slipac iz Agencije za prevenciju korupcije.

 

 

-Ovim okruglim stolom želimo dati svoj doprinos borbi protiv korupcije, jer to je vjećna i uvijek aktuelna tema. – naglasio je izvršni direktor, Vukić.

Moderator okruglog stola bio je mr. Adnan Pirić, viši asistent na Fakultetu pravnih nauka Sveučilišta/Univerziteta „Vitez“ u Travniku.