Naučna konferencija na Vlašiću okupila kriminaliste, kriminologe i pravne eksperte iz zemalja regije

Prva Naučno – stručna konferencija sa međunarodnim učešćem na temu, „Efikasnijim otkrivanjem, razjašnjavanjem i dokazivanjem koruptivnih krivičnih djela ostvaruje se

Read more