InterwiewIzbori

Tarik Šečić: Poboljašati kvalitet života na području općine Travnik, a posebno u oblasti obrazovanja I sporta!

Tarik Šečić, magistar kinezilogije, prosvjetni  I sportski radnik na listi Narod i Pravde za Općinsko vijeće Travnik je na trećoj poziciji. U razgovoru za www.travnik-grad.info ističe kako će se, ukoliko buide izabran u OV Travnik, zalagati za poboljšanje kvalitete života svih žitelja Općine Travnik, a posebno u oblasti obrazovanja i  sporta.

 

 

travnik-grad.info:  Šta Vas je, kao prosvjetnog i sportskog radnika, potaknulo na ulazak u politiku i kandidaturu za Općinsko vijeće Travnik?

Šečić:  Najveći motiv mi je bilo nezadovoljstvo općim stanjem u društvu. Naravno da su obrazovanje i sport, branše iz kojih dolazim, prioritet u mom djelovanju, ali i svakodnevni problemi, te sve one praktične stvari kojima su nezadovoljni građani općine Travnik. Mislim da je svaki odgovoran građanin dužan dati svoj maksimum društvu i učiniti nam okruženje boljim i ljepšim. Biti općinski vijećnik je velika čast i, ako mi se pruži prilika, učinit ću sve da opravdam povjerenje građana općine Travnik.

 

travnik-grad.info:   Kako je, po Vašem mišljenju, radio još aktuelni saziv Općinskog vijeća?

 

Šečić: Uvijek može bolje. Ne treba biti neiskren i reći da ništa nije urađeno. Jeste, i to dosta dobrih stvari. Ulica Erika Brandisa je, recimo, u potpunosti urađena iz kreditnih sredstava koje je podigla Općina Travnik i sve nas zadužila.

Ali činjenica je da neke krucijalne stvari nisu riješene. Također, sve je to išlo sporo i sada imamo situaciju da se izvođenje tempiralo tačno pred izbore, što je očigledni populizam i promocija.

Najmanje je urađeno u području koje je trebalo biti najvažnije, a to je formiranja poslovnih zona. Time bi se povećali mogućnost privlačenja investitora i kreiranje novih poslovnih prilika.Bilo je tu još obećanih stvari koje, ne samo da nisu završene, nego se nije ni počelo s realizacijom.

Bezobrazno ponašanje HDZ-a u vlasti se odrazilo i na Općinsko vijeće Travnik, pa je rad Općinskog vijeća često bivao blokiran, a sjednice nisu redovno održavane. Opet su, naravno, najviše ispaštali građani općine Travnik.

 

travnik-grad.info:   Šta Travniku, kao gradskoj sredini, nedostaje?

 

Šečić:  Mnogo toga. Kada su te stvari u pitanju, čini se da nismo dosegli ni prijeratni nivo. Prvenstveno mislim na sadržaje koje bi Travnik morao imati, uzimajući u obzir njegovu tradiciju. Ima tu puno prioriteta, nabrojat ću neke: izgradnja srednjoškolskog centra, izgradnja gradske dvorane (čime bi se poboljšao kako sportski, tako i kulturno-zabavni život grada Travnika), zatvaranje, izgradnja i rekonstruisanje glavne ulice u Travniku po uzoru na evropske gradove. Jako je bitno uređenje lokaliteta Plava voda, turistički možda najposjećenije lokacije u Travniku. Zatim, povezivanje lokaliteta Plava voda sa drugim atraktivnim turističkim lokacijama u Travniku, kao što su Stari grad i gradska jezgra Travnika, stare ulice Gornje i Donje Osoje itd… Poboljšanje turističkog sadržaja u Travniku, kao što su koncerti u Starom gradu, pozorišne predstave u Starom gradu, ljetno kino u Starom gradu.

 

 

travnik-grad.info:  Koji su najveći komunalni i infrastrukturni problemi?

 

Šečić:  Mislim da je komunalno preduzeće jedan od najvećih problema u Travniku. Grad je na niskom nivou kada je čistoća u pitanju. U općini Travnik je prisutan veliki broj divljih deponija. Jedan od ključnih problema je odlaganje otpada na zeničku deponiju, čime se gubi ogroman novac iz općine Travnik.

Korito rijeke Lašve je već odavno postalo deponija smeća i odlagalište otpada lokalnih firmi, koje se, pod zaštitom aktuelne vlasti, odupiru zakonskim obavezama o odlaganju štetnih materija, te ugradnji neophodnih filtera i kolektora.

Sniježne padavine u Travniku su uvijek problem. Neki dijelovi grada su odsječeni u vrijeme zime i pri najmanjim količinama sniježnog pokrivača, a to se posebno odnosi na prigradska naselja, sela i zaseoke.

Veliki problem u gradu su i nelegalna gradnja, te nepoštovanje urbanističkih planova. Imamo objekte koji godinama stoje, koji su prije rata bili u funkciji, a koji sada iz ko zna kojih razloga propadaju. S druge strane, imamo objekte koji su nelegalno izgrađeni, ruševni, ugrožavaju sigurnost građana, a na takve stvari niko ne reaguje.

Jedan od problema koji je prisutan dugo, a predstavlja opasnost po građane Travnika, jeste problem pasa lutalica. Iako se u javnost plasira informacija da je ovaj problem riješen, to ne mijenja činjenicu da je Travnik I dalje pun pasa lutalica i da oni svakodnevno ugrožavaju sigurnost građana.

 

travnik-grad.info:  Radite u obrazovanju, ali ste aktivni i u sportu. Šta Travniku nedostaje na ovom planu?

 

Šečić:  Kada je sport u pitanju, nema dileme da je sportsko-rekreacioni centar Pirota prioritet. Mislim da nismo ni svjesni koliko bi za Travnik značilo puštanje u pogon ovog objekta, u smislu održavanja sportskih događaja i podizanje kvaliteta trenažnih uslova travničkih klubova. Osim toga, rekonstrukcija rukometnog igrališta bi se morala naći na listi prioriteta kada je sportska infrastruktura u pitanju. Ovo je jedno od kultnih mjesta kada je sport u Travniku u pitanju. Previše je značajnih sportskih dešavanja ovdje bilo da bi se tek tako prepustili zaboravu. Shvatam da postoje imovinsko-pravne prepreke, ali isto tako mislim da su neke stvari značajne za širu zajednicu, te da se mora uložiti dodatni napor da se ovakvi projekti omoguće.

Izgradnja gradskog bazena je neophodna. To u današnjem vremenu nije luksuz, nego potreba. Imamo jako veliki broj djece, pa i odraslih, koji ne znaju plivati, što je u 21. vijeku nedopustivo. Klubovi iz Travnika vode djecu u puno manja mjesta da održavaju časove plivanja. To je zaista poražavajuća činjenica.

Još jednu stvar moram da spomenem. Sportsko-rekreacioni centar Babanovac i njegov razvoj bi trebali biti ključni prioriteti. Odnosno, potrebno je stvoriti takav ambijent da investitori i vlasnici vertikalnog transporta, turističkih objekata, sportskih objekata, nemaju kočnica kada je u pitanju investiranje u razvoj ponude na Vlašiću.

Općina mora olakšati onima koji imaju želju, te zakonske i druge uslove, da na brz i efikasan način prođu neophodne procedure i razvijaju ovaj segment.

Travnik i Vlašić su tradicionalno jedna od bastiona skijaškog sporta u BiH, kako u alpskim, tako i u nordijskim disciplinama. I sramota je da je ta oblast bila razvijenija prije rata nego sad.

Iako obrazovanje nije primarno u nadležnosti Općine, neizostavna obaveza lokalne zajednice jeste da bude pokretač unapređenja školovanja djece i mladih. Školska infrastruktura u Bosni i Hercegovini ne odgovara zahtjevima savremenog obrazovanja. Potrebna je izgradnja novih školskih ustanova i sanacija postojećih, njihova rekonstrukcija i modernizacija. To Općina mora na neki način subvencionirati.

Također, treba posvetiti pažnju unapređenju sistema sigurnosti djece u školama i na putu do škola. Jako je važno osobama sa invaliditetom omogućiti fizički pristup školskim ustanovama.

Posebno značajnim smatram modernizaciju školskih ustanova, u kontekstu uređenja prostora, nabavke savremene opreme, ali i osposobljavanja djece za nove tehnologije. U to je potrebno ulagati značajnija budžetska sredstva.

 

travnik-grad.info:  Za što ćete se zalagati ako osvojite novi mandat u Općinskom vijeću Travnik?

 

Šečić: Kao vijećnik u Općinskom vijeću Travnik, zalagat ću se za poboljšanje kvaliteta života svih građana ove općine, u svim segmentima, a svakako najviše u oblasti moje struke.

U prethodnim sam odgovorima rekao koji su, po mom mišljenju, prioriteti u općini Travnik. Međutim, ima jedna stvar koja je bitnija od svega navedenog. Možemo mi uljepšavati grad koliko hoćemo, ali moramo se prvenstveno zapitati – kome? Mladi ljudi nam mahom odlaze, postajemo zemlja staraca.

Najbitnija stvar je da stvorimo ambijent za razvoj privrede. Moramo se boriti da privučemo investitore u našu općinu, na način da im Općina ustupi poslovno zemljište uz obavezu zapošljavanja ljudi iz Travnika.

Imamo situaciju da neke domaće firme, koje nose realni sektor u Travniku, razmišljaju o izmještanju proizvodnih kapaciteta u neke druge općine, jer dobijaju poticaje za zapošljavanje novih radnika i olakšice pri dobijanju zemljišta. Desilo nam se to sa švedskom firmom „Kavat“, koja je svoje kapacitete, nakon dugogodišnjeg rada u Travniku, izmjestila u novi proizvodni pogon na području Novog Travnika. Time se stiče dojam da ne samo da ne možemo privući nove strane i domaće investitore, nego da ne možemo zadržati ni ono što imamo. Poboljšanje situacije zadržat će mlade ljude, omogućiti im dostojanstven život i adekvatno zaposlenje.

Dalje, javne nabavke se moraju provoditi transparentno i javno. Zalagat ću se za iniciranje snimanja sjednica Općinskog vijeća, te monitoring rada Vijeća, tako da se osigura tromjesečni izvještaj.

Inicirat ću da se potpuno zaustavi gradnja mini hidroelektrana na području Travnika, te spriječi dalje devastiranje rijeka i vodotoka.

Posebno ću se zalagati da se sportska udruženja i klubovi u potpunosti depolitizuju, te da se učešće u upravnim odborima klubova omogući istaknutim sportistima i sportskim radnicima.

Insistirat ću da se, pri dodjeli sredstava sportskim udruženjima iz općine, prvenstveno uzmu u obzir određeni kriteriji na osnovu kojih bi se određivalo kako i koliko finansijskih sredstava će neki klub dobiti, da to bude na bazi broja članova i sportskih uspjeha. Zalagat ću se za jačanje školskog sporta i amaterskog sporta.

Ono što mora biti imperativ svakom vijećniku je nalaženje načina da se pomogne mladim bračnim parovima, povećanja naknada porodiljama, te subvencioniranje troškova socijalno ugroženoj djeci prilikom bavljenja sportom i vannastavnim aktivnostima. Važno je i raditi na tome da se omogući dječiji doplatak.

Kada je u pitanju predškolski odgoj, mora se omogućiti svim stanovnicima općine Travnik pristup vrtiću. Bitno je i riješiti pitanje vrtića u Turbetu, te isto osigurati stanovnicima biljanske regije.

 

travnik-grad.info:  U javnosti se u posljednje vrijeme dosta govori o preuređenju Travnika. Kakav je Vaš lični stav i stav stranke koju predstavljate?

 

Šečić:  Mi smo kao stranka izrazili stav kada je u pitanju preuređenje Travnika i podjela Travnika na više izbornih jedinica. Organizovali smo peticiju, zajedno sa SDP-om i Našom strankom, te jasno podigli glas protiv toga. Podržao nas je veliki broj građana, potpisavši peticiju. Svakako da sam i sam protiv toga, te smatram da bi to samo uticalo na dalje podjele Travnika, što nikome ne bi donijelo ništa dobro. Mada, mislim da je to priča koja se uvijek potegne pred izbore radi povećanja nacionalnog naboja, odnosno da bi opet svako glasao za „svoje“

 

travnik-grad.info:   Da li je općinski nivo vlasti položio ispit u vrijeme „korona krize“?

 

Šečić:  Smatram da je općinski nivo vlasti potpuno podbacio u vrijeme korona krize. Mislim da većina građana uopće ne zna da li mi imamo krizni štab, ko je u tom štabu i šta su mu nadležnosti. Općina je morala naći način da redovno daje informacije svojim građanima, da im se obraća upućujući ih i prenoseći informacije kriznog štaba sa viših nivoa vlasti. To bi sigurno pomoglo da se građani osjećaju sigurnijim, da se konkretnije upoznaju sa mjerama zaštite i načinima postupanja u slučaju obolijevanja od COVID-19.

I kroz ovu situaciju uvjerili smo se koliko bi nam značilo postojanje javnog rtv-servisa, kojim bi se sigurno mogle plasirati sve ove informacije.

Sada smo došli u situaciju da su bolnice preopterećene, da su zdravstveni radnici na izmaku snaga, a boljom prevencijom se moglo sve to ublažiti.

Također, Općina se morala pozabaviti ekonomskim mjerama ublažavanja posljedica koronavirusa i naći načina da pomogne privrednicima u svojoj općini. To se posebno odnosi na ugostitelje, porodične biznise i manje firme, koji su najviše pogođeni krizom.

 

 

travnik-grad.info: Ulaže li općinski nivo vlasti dovoljno u oblast kulture i sporta?

 

Šečić: Mislim da je budžet, kada je u pitanju izdvajanje za sport, solidan. Problem je u raspodjeli tog budžeta, koja je netransparentna i nije u skladu sa bilo kakvim kriterijima.

Moraju se odrediti prioriteti kada je sport u pitanju. Sportski kolektivi i sportski radnici koji su uspješni i koji imaju rezultate, moraju biti odgovarajuće nagrađeni.

Svakako da ima sportskih kolektiva koji zahtijevaju veći budžet, kao što je NK Travnik, zbog infrastrukture koje posjeduje, održavanja gradskog stadiona itd., ali ipak se mora na neki način evaluirati rad svakog sportskog kolektiva i na osnovu toga raspoređivati sredstva.

Problem je što je kod nas najveći sportski uspjeh ostati u ligi, i što večina finansijskih sredstava ode u pravcu da se to ostvari.

Budžet bi kada je sport u pitanju trebao biti poticajni, da se pomažu sportski kolektivi koji okupljaju veliki broj djece, da se pomažu omladinski pogoni, da se finansira razvoj infrastrukture. To je ulaganje u budućnost.

 

travnik-grad.info: Koja je vaša poruka biračima?

 

Šečić: Za kraj poručio bih biračima da obavezno izađu na izbore. Nije istina da su svi isti. To je priča koja se plasira ciljano i koja nekome odgovara.

Narod i Pravda je svojim djelovanjem u Kantonu Sarajevo za vrijeme vladavine „šestorke“ pokazala da se može drugačije, bolje, transparentnije. To je bio tračak nade koji je i mene motivirao da se priključim ovom projektu.

Naša lista je kvalitetna, ima tu i radnika, profesora, injžinjera, pravnika, hrabri su to ljudi koji su voljni da se suprostave ovakvom režimu.

Siguran sam također da imamo najkvalitetnijeg kandidata za načelnika, našeg Harisa Kanižu, vrhunskog pravnika, patriotu, izuzetno moralnog i poštenog čovjeka koji bi znao ovu Općinu voditi kvalitetno i odgovorno.

Žao mi je što je epidemiološka situacija ovakva, te smo zbog toga odgodili sve svoje skupove, i što nismo mogli da kampanju provedemo i predstavimo se u punom kapacitetu. Ali svjesni smo da je zdravlje ljudi na prvom mjestu i zato smo se odlučili da sva okupljanja prekinemo i kampanju provodimo najviše preko društvenih mreža i direktnom komunikacijom sa ljudima.

CIK je na dan izbora predvidio sve mjere koje ako se poštuju neće ugroziti nikoga, te će proces glasanja biti siguran. Zato vas još jednom pozivam da obavezno izađete na izbore i u svakom slučaju birate promjenu.