Tri kredita Vlade SBK u iznosu od 12 miliona KM

 

Vlada SBK na jučerašnjoj sjednici održanoj u Travniku donijela Odluku o dugoročnom kreditnom zaduženju Srednjobosanskog kantona. Kroz tri kreditna aranžmana Vlada SBK planira se zadužiti ukupno 12 miliona KM kod komercijalnih banaka.

Kod Intesa Sanpaolo Banka d.d. BiH, SBK će se zadužiti 6 miliona KM, a sredstva će se korisiti za isplate po vansudskim nagodbama o podmirenju obaveza iz izvršnih sudskih presuda, zaposlenicima u školstvu, unutarnjim poslovima, pravosudnim institucijama i naknade odvjetničkim kućama.

U istu svrhu ovaj kanton će se zadužiti kod UniCredit banka d.d. Mostar kroz dva kreditna aranžamana, jedan u iznosu od 4 miliona KM i drugi u iznosu od 2 miliona KM.

Vlada SBK je na jučerašnjoj sjednici utvrdila Prijedlog rebalansa Budžeta SBK za 2016. godinu u koji su uvrštene izmjene i dopune koje se odnose na dugoročna kreditna zaduženje u ukupnom  iznosu od 12 miliona KM. Utvrđeni Rebalans budžeta  je upućen u skupštinsku proceduru, a Kolegij Skupštine SBK je već  juče zasjedao i sjednica Skupštine SBK zakazana je za 19. septembar. Na toj sjednici  zastupnici bi trebali dati saglasnost na kreditna zaduženja