U Budžetu za narednu godinu planirana sredstva od 192 miliona KM!

 

Skupština Srednjobosanskog kantona na današnjem zasjedanju u Travniku usvojila je po skraćenoj proceduri Rebalans budžeta za ovu godinu u iznosu od 189 miliona KM. Nakon toga usvojen je i Budžet za 2017. godinu u iznosu od 192 miliona KM. Kako je pojasnio resorni ministar Zoran Marković (HDZ BiH),  stvarni budžet iznosi 169 miliona KM, a ostatak čine namjenska i kreditna sredstva.

Od ovog iznosa 94,8 miliona KM ili 49 posto namjenjeno je za bruto plaće preko 5.000 budžetskih korisnika, a 13,5 miliona KM namjenjeno je za naknade,tako da ukupni izdaci po ovom osnovu iznose preko 108 miliona KM.

-Mi se nadamo da ćemo imati suficit i naredne godine. Nastojimo da podržimo i privredu i poljoprivredu i boračke populacije, ali kanton ne može razvijati državu. Budžet pokriva potrebe ljudi u Kantonu, ali ne razvija državu. – kazao je ministar finansija, Zoran Marković.

Vlada SBK odbila je svih šest amandmana koje je predložila Demokratska fronta (DF). Neki od ovih amandmana obilovali su netačnim informacijama i nelogičnostima.

Budžet se u odnosu na Nacrt razlikuje i po povećanju za rad Skupštine od 205.000 KM, te još dodatnih 27.000 KM za prvosuđe. Naime, predviđeno je povećanje paušala zastupnicim koje još nije usvojeno, te regres za pravosuđe.