Urgencija kantonalnim skupštinama zbog listi za Dom naroda PFBiH

Danas je Centralna izborna komisija BiH uputila pisanu urgenciju na adrese četiri kantonalne skupštine koje još nisu dostavile na ovjeru kandidatske liste za izbor delegata u Doma naroda Parlamenta Federacije BiH. Pismo je dostavljeno skupštinama Posavskog, Srednjobosanskog, Hercegovačko-neretvanskog i Kantona 10.

 

 

Navedene kantonalne skupštine nisu postupile u skladu sa članom 10.15 Izbornog zakona BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05,11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14 i 31/16) i rokom propisanim članom 4. Uputstva o izmjeni uputstva o provedbi posrednih izbora za organe vlasti u Bosni i Hercegovini obuhvaćenih Izbornim zakonom BiH.

 

U pismu je navedeno da je potrebno da što hitnije pristupe obaveznim aktivnostima a kako bi Centralna izborna komisija BiH mogla postupiti u skladu sa svojim zakonskim obavezama i izvršiti ovjeru kandidatskih listi, u skladu sa članom 2.9. stav (1) tačka 6. Izbornog zakona BiH.

 

Preostlih šest kantonalnih skupština je dostavilo kandidatske liste od kojih su skupštine Tuzlanskog i Zapadnohercegovačkog Kantona provele i proceduru glasanja te rezultate dostavile Centralnoj izbornoj komisiji BiH, saopćeno je iz CIK-a danas.

 

(CIK)