Ustanova „Naš dom“ obilježila 85 godina postojanja i rada

Ustanova „Naš dom“ Travnik koja vodi brigu o osobama u trećoj životnoj dobi danasje obilježila 85 godina postojanja i rada. Ova ustanova tokom godina mjenjala je lokacije od Šumeća do Pirote, a posljednjih više od četiri decenije smještena je na Piroti. Ova ustanova je jedan je od najuspješnijih primjera privatizacije u Srednjobosanskom kantonu.

 

U teškim okolnostima, u vrijeme pandemije koronavirusa, zaposlenici i menadžment uspjeli su predanim radom uspjeli su sačuvati svoj korisnike. Upravo sa korisnicima danas su obilježili 85 godina rada.

 

-Davne 1935. godine, dom je otvorio svoja vrata. Mijenjala su se vremena, korisnici i radnici, ali jedno je uvijek ostajalo isto “rad u službi humanosti”. Istrajna borba za korisnike, njihov socijalni i zdravstveni status i zaštitu njihovog najboljeg interesa. Vrata ovog doma su i u najtežim vremenima bila otvorena za znane i neznane. Godinama se vrijedno radilo i obnavljalo, a cijeli tim ljudi ulagao trud da dom živi i radi što bolje i uspješnije. Danas smo proslavili 85 godina postojanja Našeg doma. Iako vremena nisu najsretnija, dan je bio obilježen čistom radošću i dobrim raspoloženjem. Za sve korisnike, radnike i srodnike koji su nekada bili dio Našeg doma veliko hvala. Zahvalnost za sve divne ljude koji danas čine našu veliku porodicu, a najveća za vizionara koji nas vodi i “gradi” dugi niz godina, gospodina Muhameda Musemića. – poručili su na zvaničnoj  Facebook stranici „Našeg doma“.

 

Ovaj vrtuljak zahtijeva JavaScript