Travnik

Vijećnik Tarik Šečić inicirao da se planiraju sredstva za rekonstrukciju mosta na Kanarama

Vijećnik Tarik Šečić (NiP) na današnjoj sjednici Općinskog vijeća inicirao da se u Budžetu Općine Travnik  planiraju sredstva za rekonstrukciju mosta na Kanarama.

 

-Ovim putem podnosim inicijativu da se u općinskom budžetu planiraju sredstva da se u potpunosti rekonstruira most na rijeci Lašvi u naselju Kanare kod sportskog centra „Fara“.

Naime, most je već dug vremenski period u veoma lošem stanju i prijeteća je opasnost za sva vozila, pa i pješake koji saobraćaju njime, te smatram da je od iznimne važnosti da se što prije sanira i dovede u sigurno i zadovoljavajuće stanje. – pojasnio je vijećnik Šečić.