Info

Arheološka istraživanja Odjeljenja za arheologiju Zavičajnog muzeja Travnik

Terenske aktivnosti vezane za arheologiju obično se intenziviraju dolaskom ljeta i lijepog vremena, kada su naučnici – arheolozi  u prilici da više vremena provode na terenu i nesmetano obavljaju različite aktivnosti vezane za istraživanja. Tako arheologinja mr. Ajla Sejfuli, viši kustos i voditelj Odjeljenja za arheologiju Zavičajnog muzeja Travnik, ovog ljeta ima pune ruke posla, radeći na terenima širom Srednjobosanskog kantona i općine Travnik.

 

Početkom maja tekuće godine započeta su sistematska arheološka istraživanja Odjeljenja za arheologiju Zavičajnog muzeja Travnik na lokalitetu Ovnak, Brajkovići, općina Travnik, gdje su i dalje u toku iskopavanja tumula i srednjovjekovne nekropole. U saradnji sa porodicom Kafadar, privrednicima i vlasnicima preduzeća Ovnak i CM doo iz Viteza, Zavičajni muzej Travnik pokrenuo je projekat istraživanja nekoliko tumula i nekropola sa stećcima koji se nalaze na širem prostoru Ovnaka. U toku jednomjesečnih istraživanja, na do sada nepoznatim lokalitetima, otkrivena je jedna veća porodična nekropola iz srednjeg vijeka, sa pokojnicima ukopanim u drvene sanduke i obične zemljane rake. Dalja istraživanja pokazat će da li se u slojevima ispod srednjovjekovne nekropole, nalaze i prethistorijski ukopi pretežno iz brončanog i željeznog doba.

Istraživanja na Ovnaku su na kratko prekinuta kako bi bila obavljena i preventivna arheološka istraživanja na trasi buduće brze ceste Lašva –  Nević polje prilikom kojih su evidentirani neki novi arheološki lokaliteti koji do sada nisu bili poznati stručnoj javnosti. Istraživanja su provedena na trasi u dužini od cca 5 km, na prostoru od Malog Mošunja do Nević polja.

Ovaj vrtuljak zahtijeva JavaScript

U međuvremenu, Kantonalni Zavod za zaštitu spomenika SBK zatražio je stručno mišljenje Zavičajnog muzeja Travnik vezano za aktuelne radove na lokalitetu Trebanovac u Donjem Vakufu, gdje su prilikom građevinskih radova na prostoru ispred pravoslavne crkve, sa svoje izvorne pozicije, pomjereni nadgrobni spomenici – stećci. Zavičajni muzej Travnik preduzeo je aktivnosti vezane za arheološka istraživanja pomenutog lokaliteta i vraćanje stećaka na prvobitnu poziciju, te će istraživanja biti implementirana u skorijoj budućnosti.

Svakodnevno Zavičajni muzej prima pozive i molbe za obavljanje rekognosciranja, prospekcije, zaštitnih ili sistematskih istraživanja, a s tim u vezi, na zahtjev fizičkog lica u čijem dvorištu se nalaze stećci, pokreću i procedure za istraživanje manje nekropole sa stećcima u mjestu Obišenjak, Turbe. Istraživanja će biti obavljena kada se završe iskopavanja na lokalitetu Ovnak, a prije početka istraživanja lokaliteta Trebanovac.

Osim pomenutog, arheologinja Zavičajnog muzeja, protekli vikend je, na zahtjev glavnog imama Medžlisa islamske zajednice Travnik, rukovodila uređenjem harema Varoške džamije, u toku kojeg su, do sada pronađeni nišani, santrači i drugi dijelovi nadgrobnih spomenika, adekvatno prezentirani u okviru obnovljene džamije.

 

(Zavičajni muzej Travnik)