BiH mora platiti više od 120.000 maraka za nadoknadu štete

 

Evropski sud za ljudska prava u Strazburu utvrdio je da je naša država povrijedila Evropsku konvenciju o ljudskim pravima u predmetu „Spahić protiv BiH“. Rezultat je to zahtjeva 16 apelanata koji su tražili zaštitu prava.

Kako nam je pojasnio travnički advokat Adil Lozo, utvrđena je povreda prava na fer suđenje i prava na imovinu zbog neplaćanja dosuđenih naknada, odnosno neizvršenja sudskih odluka.

U konkretnom slučaju odgovoran je Srednjobosanski kanton i u roku od tri mjeseca mora platiti dug i kamatu te isplatiti nematerijalnu štetu u iznosu od 24.000 eura uz još 8.000 eura za troškove postupka.

 

 

Tako će porezni obveznici u BiH, zbog neažurnosti vlasti, u izvršenju sudskih presuda u ovom slučaju platiti blizu 64.000 maraka uz pripadajući dug i kamatu iz sudskog postupka koji je vođen pred sudovima u BiH.I u slučaju „Kunić i ostali“, pred istim sudom, Zeničko-dobojski kanton morat će platiti 32.000 eura, kao i SBK.

– Presude Evropskog suda definitivno će morati dovesti do zaokreta u sudskoj praksi i načinu rada vlada u BiH, jer ova presuda ima značaj za sve pojedinačne slučajeve u BiH – pojasnio nam je Lozo, čije je advokatsko društvo zastupalo apelante.

 

(avaz.ba)