Centralna BosnaInfo

CCI: Usvojen zanemariv broj zakona i nijedna strategija

 

Jedna od poraznih stvari u našoj zemlji je da vlast više pažnje obraća na mišljenje stranaca, odnosno predstavnika međunarodne zajednice, nego na mišljenje vlastitih građana. U prvoj polovini 2017. imali smo priliku svjedočiti takvom ponašanju u SBK. Proteste srednjoškolaca zbog segregacije kojoj su izloženi, i njihove zahtjeve, vlast uSBK u potpunosti je ignorisala, sve dok se u čitavu priču nisu uključili predstavnici “međunarodne zajednice” u našojzemlji. Koji su vlast natjerali da popusti. I da se povinuje željama učenika.

No, ovih dana imali smo priliku čuti i pomalo rezignirane izjave, u kojim naši prijatelji iz inozemstva, izražavaju svijest o tome da se stvari neće moći promijeniti onako, ili onoliko brazo, kako su oni zamišljali. Jer umjesto da naša vlast način na koji se završio slučaj sa protestima srednjoškolaca i srednjim školama u Jajcu shvate kao presedan koji će primijeniti na sve ostale škole i dokinuti sistem segregacije u školstvu, oni su je doživjeli kao izuzetak napravljen pod pritiskom, od pravila od koga nemaju namjeru odustati. Što, naravno, ne budi optimizam, kad se radi o ponašanju vlasti. Ali ga budi, u kontekstu u kome je evidentno da je moguće ostvariti pozitivne promjene kad građani i predstavnici međunarodne zajednice zajedno istraju u borbi za civilizacijske vrijednosti o kojim ne bi trabalo uopšte da bude spora, a kojima nerijetko u ovoj zemlji upravo vlast predstavlja prepreku.

 

Skupština SBK

 

Umjesto da odmara jedan mjesec u godini, Skupština SBK u 2017. godini odmara svaki drugi, što je dodatno smanjenje intenziteta rada u odnosu na prethodnu godinu. Radeći tek po jedan dan u januaru, martu i maju, Skupština SBK je, u prvoj polovini 2017., održala 3 kompletne redovne sjednice i završetak sjednice započete u novembru prošle godine. Niži intenzitet rada, u ovom periodu, imale su jedino skupštine ZHK i Kantona 10. To su i jedine tri kantonalne skupštine koje u prvih 6 mjeseci nisu radile čak 3.

 

Po produktivnosti, Skupština SBK spada u donju polovinu kantonalne ljestvice, sa Skupštinama HNK, PK, K10 I ZHK. Sa 34 razmotrene mjere u prvih 6 mjeseci 2017., Skupština SBK je ostvarila jedan od najlošijih rezultata u ovom mandatu – za 30% slabiji od rezultata u prethodnom, drugom polugodištu 2016.

Osim što se usvaja malo zakona, procedura njihovog usvajanja često traje neprihvatljivo dugo, a   transparentnost skupštine SBK i dalje je niska.  Još uvijek je jedina institucija vlasti u BiH koja nema izrađenu web stranicu, ali su u 2017. godini pokrenute konkretne aktivnosti po ovom pitanju.

Kao predlagač većine mjera koje razmatra skupština, Vlada nosi veliki dio odgovornosti ne samo za svoje, nego i za rezultate skupštine. Upravo nepostojanje materijala utvrđenih od Vlade, koje bi Skupština razmatrala, odnosno koji bi bili osnova za sazivanje sjednice, predstavnici  Skupštine navode kao ključni razlog smanjene dinamike svog rada. A negativan uticaj Vlade vidljiv je naročito u niskoj realizaciji planiranih mjera, s akcentom na zakone.

 

Vlada SBK

 

Intenzitet rada Vlade SBK, u prvoj polovini 2017. godine, bio je vrlo nizak. Tempo održavanja redovnih sjednica bio je znatno ispod jedne sedmično – održano je svega 14 redovnih sjednica, uz 7 vanrednih.

Tako nizak broj redovnih sjednica imale su jedino vlade PK i ZHK a niži jedino Vlada HNK. S druge strane,… „opšta“ produktivnost vlade sbk standardno je visoka. No, sa 784 razmotrene mjere, u prvoj polovini 2017., zaustavljen je kontinuirani rast produktivnosti od početka aktuelnog mandata. No, ukupan rezultat prve dvije i po godine rada aktuelnog mandata je 842 razmotrene mjere više (ili 30%), nego u prve dvije i po godinerada prethodnog mandata.

No, kvantitet ne znači nužno i kvalitet, što je vidljivo iz strukture mjera razmotrenih na Vladi. Različite odluke, saglasnosti i rješenja, predstavljaju dvije trećine (67%) na Vladi razmotrenih mjera, u prvoj polovini 2017. Izvještaji, informacije i planovi i programi, predstavljaju daljnih 22%, od ukupnog broja razmotrenih mjera. S druge strane, procenat najznačajnijih mjera, kojima se sistemski, dugoročno uređuju određene

oblasti i utiče na kvalitet života građana, je gotovo zanemariv. Zakona je tek 0,4%. A, u prvih 6 mjeseci 2017. godine, nije razmatrana nijedna strategija. Pa ni Stratregija razvoja i održavanja regionalnih cestovnih pravaca na području Srednjobosanskog kantona 2017-2026. godina, čije je usvajanje na Vladi SBK bilo planirano u prvoj polovini ove

godine.

Vlada SBK je, u prvoj polovini 2017. godine, imala katastrofalnu realizaciju zakona. Sa Vladom PK dijeli posljednje mjesto na kantonalnoj ljestvici, po ovom parametru. Svega 2 utvrđena zakona najlošiji je rezultat koji je Vlada SBK ostvarila u nekom polugodištu u posljednjih 7 godina. Četri puta lošiji nego u prvoj polovini prethodne, 2016. godine, a 8 puta lošiji nego u drugoj polovini 2013.

U programu rada Vlade SBK za 2017. godinu nema nijednog „novog“ zakona. Sve su to zakoni čija se realizacija već godinama planira i čeka a nikako da se desi. I oni se samo prenose iz jednog godišnjeg programa rada u drugi.

Vlada SBK ispoštovala je poslovničke odredbe vezano za proceduru donošenja Budžeta i godišnjeg programa rada za 2017. Godinu, ali krši zakon o slobodi pristupa Informacijama, ne odgovarajući na dostavljene zahtjeve. Centri civilnih inicijativa su uputili

Vladi zahtjev za dostavljanje informacija o primanjima poslanika i članova Vlade za prvih 6 mjeseci 2017. godinu.

No, iako smo je tražili službenim dopisom, prema proceduri propisanoj Zakonom o slobodi pristupa informacijama, u Zakonom predviđenom roku nismo dobili nikakav odgovor.

 

CENTRI CIVILNIH INICIJATIVA, VLADI I SKUPŠTINI SBK, PREPORUČUJU:

Ističemo potrebu značajnog povećanja efikasnosti obje institucije, u ostatku njihovog mandata, u realizaciji zakona i strategija. I potrebu organizovanja tematskih sjednica i široke javne rasprave, o mjerama za dugoročno rješavanje najznačajnijih problema s kojima se suočavaju građani Kantona.

Ističemo i potrebu povećanja socijalne osjetljivosti, unutar institucija. I usklađivanje primanja i privilegija političara sa opštom situacijom u društvu. I potrebu pune transparentnosti u tom kontekstu.

Potrebno je pristupiti na vrijeme izradi programa rada i Budžeta za 2018. godinu, kako bi ovi ključni dokumenti za rad institucija bili usvojeni na vrijeme.

Potrebno je kreirati i u funkciju staviti zvaničnu web stranicu Skupštine SBK, kako bi ova institucija prestala biti jedina institucija vlasti u BiH bez web stranice. I ispoštovati inicijativu poslanika upućenu prema Vladi Kantona i

Stručnoj službi Skupštine SBK za dostavljanjem materijala elektronskim putem. Neophodno je da institucije vlasti u SBK postupe u skladu sa preporukama Ureda za reviziju institucija u FBIH, i otklone one nedostatke u svom radu koje još uvijek nisu otklonile.

I konačno – ističemo potrebu da se o obrazovnom sistemu u ovom kantonu otvoreno razgovara i da se pokušavaju naći rješenja koja će biti u skladu sa civilizacijskim normama savremenog demokratskog društva, koje segregaciju odbacuje, prezire i sankcioniše.