BiznisTehno

Haris Lučkin održat će predavanje o ulozi, ciljevima i aktivnostima BH TechLab platforme

Jedan od predavača na BH Telecom Stage-u bit će  mr.sci. Haris Lučkin, diplomirani inžinjer elektrotehnike koji će održati predavanje na  temu „Strateška uloga, ciljevi i aktivnosti BH TechLab platforme“.

 

 

Haris Lučkin je trenutno je na poziciji direktora Direkcije za razvoj u BH Telecomu, odgovoran za praćenje tržišta, kreiranje proizvoda za fizička lica i poslovne korisnike, te veleprodajne usluge. Posebno je  fokusiran na procese digitalne transformacije, inovativne i pametne usluge i rješenja, koje unapređuju kvalitet života u našem društvu.

Stekao je zvanje diplomiranog inženjera elektrotehnike i magistra nauka na Odsjeku za telekomunikacije Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu, sa posebnim interesovanjem na polju bežičnih tehnologija. Dodatno se edukovao iz oblasti telekomunikacija, informaciono-komunikacijskih tehnologija i upravljanja projektima, u zemlji i inostranstvu. Autor je i koautor više naučno-istraživačkih radova iz oblasti telekomunikacija.