Centralna BosnaTurizam

Javna rasprava na Nacrt zakona o turističkim zajednicama

Ministarstvo privrede Srednjobosanskog kantona obavještava zainteresovane da će se prema Planu aktivnosti na provođenju javne rasprave o Nacrtu zakona o turističkim zajednicama, za općine Travnik,Vitez, Novi Travnik i Dobretići , javna rasprava održati 6. novembra 2018.godine u Velikoj sali Općine Travnik sa početkom u 11:00 sati.

 

 

Podsjećamo, nakon što je Zakon o turizmu Federacije BiH stavljen van snage turističke zajednice u kantonima našle su se u teškoj situaciji. Sljedeći primjer nekih kantona i Srednjobosanski kanton je pokrenuo aktivnosti na donošenju kantonalnog Zakona o turističkim zajednicama.