Sport

JAVNI POZIV za dostavu prijedloga kandidata za “Izbor najboljeg sportiste Kantona za 2021. godinu”

Na osnovu člana 2. Pravila za izbor spotiste i sportske ekipe Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna, a u cilju što transparetnijeg izbora najboljih sportista, sportskih ekipa i posebnih priznanja Sportskog saveza Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna, Sportski savez Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna objavljuje:

 

 

JAVNI POZIV za dostavu prijedloga kandidata za  “Izbor najboljeg sportiste Kantona za 2021. godinu”

 

Član 1.

 

Objavljuje se Javni poziv za dostavu prijedloga kandidata za  “Izbor najboljeg sportsite Kantona za 2021. godinu” sa Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna za ostvarene rezultate u 2021. godinu.

Član 2.

 

Za nominaciju za  “Izbor najboljeg sportiste Kantona za 2021. godinu” treba da ispunjavaju sljedeće uslove:

 1. da su sportiste članovi kluba sa područja SBK/KSB;
 2. u kategorijama najuspješniji sportista, sportiskinja, sportista i sportiskinja iz ekipnih sportova da imaju navršenih 16 godina;
 3. da su sportski klubovi i ekipe upisane u Registar sportskih klubova MInistarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta;
 4. sportisti, sportski klubovi i ekipe sa područja Općine Kiseljak moraju imati status članice granskog saveza sa područja SBK/KSB, a isti mora biti član Sportskog saveza SBK/KSB.

Član 3.

Nominacije za “Izbor najboljeg sportiste Kantona za 2021. godinu” dostavljaju se za sljedeće kategorije:

 • najuspješniji sportista,
 • najuspješnija sportiskinja,
 • najuspješniji sportista iz ekipnih sportova,
 • najuspješnija sportiskinja iz ekipnih sportova,
 • najuspješniji sportista u kategoriji juniora,
 • najuspješniji sportista u kategoriji juniora iz ekipnih sportova,
 • najuspješnija sportiskinja u kategoriji juniorki,
 • najuspješnija sportiskinja u kategoriji juniorki iz ekipnih sportova,
 • najuspješniji sportista u kategoriji kadeta,
 • najuspješniji sportista u kategoriji kadeta iz ekipnih sportova,
 • najuspješnija sportiskinja u kategoriji kadetkinja,
 • najuspješnija sportiskinja u kategoriji kadetkinja iz ekipnih sportova,
 • najuspješniji sportista u kategoriji sportista/iskinja s tjelesnim oštećenjem,
 • najuspješniji trener,
 • najuspješniji trener iz ekipnih sportova,
 • najuspješnija ekipa u muškoj konkurenciji,
 • najuspješnija ekipa u ženskoj konkurenciji,
 • najuspješnija juniorska ekipa u muškoj konkurenciji,
 • najuspješnija juniorska ekipa u ženskoj konkurenciji,
 • najuspješnija kadetska ekipa u muškoj konkurenciji,
 • najsupješnija kadetska ekipa u ženskoj konkurenciji,
 • najuspješnija ekipa u kategoriji sportista s tjelesnim oštećenjem.

Izbor u navedenim kategorijama vršit će se u skladu sa Pravilima za izbor sportiste i sportske ekipe SBK/KSB koji je sastavni dio Javnog poziva.

Član 4.

 

Nominacije za posebna priznanja Sportskog saveza SBK/KSB dostavljaju se za sljedeća priznanja:

 1. Nagrada za životno djelo,
 2. Zlatna plaketa Sportskog saveza SBK/KSB,
 3. Srebrna plaketa Sportskog saveza SBK/KSB,
 4. Bronzana plaketa Sportskog saveza SBK/KSB,
 5. Priznanje „Sportski radnik godine“,
 6. Nagrada „Sportski novinar godine“,
 7. Posebna priznanja sportistima i organizacijama.

Priznanja Sportskog saveza SBK/KSB dodjelit će se u skladu sa Pravilnikom o nagradama i priznanjima koji je sastvni dio Javnog poziva.

Član 5.

 

Nagrada za životno djelo u oblasti sporta dodjeljuje se licima koja su neprekidno u toku najmanje 40 godina svoje kontinuirane aktivnosti u oblasti sporta imala izuzetno zapažene rezultate i doprinjeli razvoju sporta i unapređenja sporta u sljedećim područjima:

 • Znanstveno-istraživački rad u oblasti sporta,
 • Publicistički rad u oblasti sporta,
 • Organizacijski i sistematski doprinos u oblasti sporta,
 • Projektovanje i izgradnja sportske infrastrukture,
 • Vrhunsko međunarodno dostignuće.

 

Član 6.

Plaketa Sportskog saveza SBK/KSB dodjulju se licima koja su kontinuirano djelovala u oblasti sporta i  imala izuzetno zapažene rezultate i doprinjeli razvoju sporta i unapređenja sporta, afirmisali Kanton i džavu Bosnu i Hercegovin, dodjelju se kako slijedi:

 • Zlatna plaketa Sportskog saveza SBK/KSB dodjeljuje se za aktivan rad preko 30 godina;
 • Srebrna plaketa Sportskog saveza SBK/KSB dodjeljuje se za aktivan rad preko 25 godina;
 • Bronzana plaketa Sportskog saveza SBK/KSB dodjeljuje se za aktivan rad preko 20 godina.

Član 7.

Priznanje “Sportski radnik godine” dodjeljuje se  sportskom radniku  koji tokom kalendarske godine ostvari izvanredne rezultate u omasovljenju organizacija, njenom uspješnom rukovođenju i razvoju, učestvuje u ostvarivanje visokih sportskih rezultata,  popularizaciji sporta uopće kao i dugogodišnji uspješni rad u organizacijama sporta.

 

Član 8.

Priznanje “Sportski novinar godine“ dodjeljuje se sportskom novinaru za rad u sportskom novinarstvu, za objektivno i blagovremeno praćenje sportskih događaja na prostoru SBK/KSB.

Član 9.

Prijava na Javni poziv treba obavezno da sadrži slijedeće dokumente:

 1. Prijavu za Javni poziv na obrascu br. 1. nominacije za “Izbor najboljeg sportiste Kantona za 2021. godinu” ili obrascu br. 2. nominacije za nagrade i priznanja Sportskog saveza SBK/KSB koji su sastavni dio Javnog poziva;
 2. Kraću biografiju nominovanog kandidata, kluba i ekipe;
 3. Potvrdu krovnog granskog saveza o nastupu za reprezentativne selekcije BiH;
 4. Rodni list ili potvrda iz CIPS-a za nominacije u kategorijama najuspješniji sportista, sportiskinja, sportista i sportiskinja iz ekipnih sportova;
 5. Zapisnik sa takmičenja u pojedinačnim sportovima gdje vidno da je učestvovalo minimalno osam (8) takmičara;
 6. Ovjerene kopije diploma;
 7. Sportski klubovi i ekipe ovjerenu konačnu tabelu za takmičarsku sezonu 2020/2021 i ovjerenu tabelu za polusezonu 2021/2022 od granskog saveza;
 8. Dokaz o kontinuiranom radu (nagrada za životno djelo, plakete Sportskog saveza SBK/KSB);
 9. CD sa fotografijama i biografijom nominiranih.

Član 10.

 

Prijave sa svim traženim dokumentima u zatvorenoj koverti dostaviti preporučeno poštom,  sa naznakom za Ocjenjivački sud/Žiri „Izbora najboljeg sportiste Kantona za 2021. godinu„ ili za  “Komisiju za nagrade i priznanja Sportskog saveza SBK/KSB” na adresu:

Sportski savez SBK/KSB

Erika Brandisa bb

72270 Travnik

(na poleđini koverte navesti ime i prezime podnosioca, tačnu adresu i kontakt telefon)

Javni poziv  otvoren je do 20. januara 2022. godine

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Broj: 01-305/2021-12-02

Datum: 02. decembar 2021. godine

                                                                                                 P R E D S J E D N I K

                                                                                                        Mirsad Ibrišimbegović, dipl. inž. arh.