ServisTravnik

Javni poziv za učešće u programu obilježavanja Dana općine Travnik u 2020. godini

Načelnik Općine Travnik objavljuje Javni poziv za učešće u programu obilježavanja Dana općine Travnik u 21. marta 2020. godine. Pozivaju se javne ustanove, nevladine organizacije, udruženja građana, sportski klubovi, privredni subjekti, neformalne grupe građana, pojedinci i svi zainteresovani, da daju prijedloge za određene aktivnosti i manifestacije i na taj način se aktivno uključe u kreiranje prijedloga Programa obilježavanja Dana općine Travnik.

 

 

Planirano je da programske aktivnosti traju od 21.03.– 05.04.2020. godine, na cijeloj teritoriji općine Travnik. Stoga se pozivate, da svojim prijedlozima konkretnih aktivnosti u navedene dane, doprinesete da ovi dani budu dani zajedničke kreativnosti i izložba svega onog što imamo,znamo i hoćemo i na taj način dane od 21.03. – 05.04.2020.godine obilježimo na način na koji to naša općina zaslužuje.

 

Prijedlog treba da sadrži najmanje: kratak sadržaj aktivnosti, lokaciju, vrijeme održavanja, broj učesnika, kontakt osobu (tel. ili e-mail adresu).

Svi zainteresovani svoje prijedloge za učešće u programu mogu dostaviti do 31. januara 2020. godine na adresu: Općina Travnik – kabinet načelnika, Konatur bb Travnik, sa naznakom „Za učešće u programu obilježavanja Dana općine Travnik 2020.godine“ ili e-mail adresu: [email protected]

Prijedlozi pristigli do navedenog roka biti će razmatrani od strane Organizacionog odbora za obilježavanje Dana općine Travnik u cilju definisanja konačnog Programa.

Sve informacije vezane  za obilježavanje ovogodišnje manifestacije možete pratiti i putem naše oficijelne Facebook stranice “Dani općine Travnik”.

 

(Općina Travnik)