Kenan Dautović: Srednjoškolski centar bit će završen do septembra

Dr.sci. Kenan DAUTOVIĆ, funkciju načelnika Općine Travnik preuzeo je prije nepunih sedam mjeseci. U ovoj godini načinjeni su brojni pomaci, a u narednoj godini očekuje se snažan zamah u izgradnji infrastruktiure.

 

 

 

travnik-grad.info: Gospodine načelniče, došli smo do kraja prve kalendarske godine vašeg mandata. Kako ocjenjujete ovu godinu, bar onaj dio u kojem ste obnašali funkciju načelnika?

DAUTOVIĆ: Moram reći da sam ja sedam mjeseci na funkciji načelnika i moram reći da sam zadovoljan. Urađeni su veliki iskoraci u nekim projektima, neke projekte smo tek pokrenuli, a za neke smo vidjeli da nam trebaju, tako da ćemo se njima baviti u narednom periodu. Ja lično mogu kazati da je ovih sedam mjeseci bilo vrlo uspješno.

travnik-grad.info: Imamo prvi puta, nakon dugo godina, situaciju da je budžet donesen u zakonskom roku, dakle do kraja tekuće godine za narednu. Obično se dešavalo da imamo odluke o privremenom finansiranju. Sada na kraju decembra imamo usvojen budžet. Kako ste to uspjeli postići?

DAUTOVIĆ: Ja prije nisam bio pa ne znam da li se usvajalo ili nije. Meni je ovo prvi budžet i drago mi je da je došao u zakonskom roku zato što trebamo uraditi dosta posla u prva tri mjeseca da bi proveli tenderske procedure za sve projekte koje smo planirali.To je jedna dobra vijest. Druga stvar koja je dosta pomogla usvajanju budžeta je da su pristigla velika sredstva sa viših nivoa vlasti i da smo se kroz jednu dobru i kvalitetnu debatu fokusirali na projekte koji su prepoznatljivi. Tako da su to parlamentarne stranke, koje učestvuju u radu Općinskog vijeća, prepoznale i podržale. To je jedna od dobrih stvari. Ono što bih želio kazati još je da sam bio jako posvećen da se na vrijeme krene i da se na vrijeme pripreme dokumenta, da se na vrijeme izvrše konsutacije i koordinacije sa svim relevantnim faktorima, tako da smo uspjeli da dobijemo jedan vrlo snažan budžet 25,8 miliona KM. On je, znači, za 6 miliona KM veći u odnosu na prošlu godinu. Ja sam juče osigurao još jedan milion maraka sa viših nivoa vlasti. Imali smo i malo sreće. Uglavnom, u jako, jako dobroj smo poziciji da možemo snažne zahvate napraviti. Budžet je usvojen jednoglasno.

Bilo je pokušaja da se to omalovaži kroz neke amandmane. Neću da kažem da neki amandmani nisu bili potrebni, nego jednostavno nisu bili realni u datom trenutku. Meni je žao samo što je napravljen jedan ”spin” u nastojanju da se jedan ovakav ogroman rezultat omalovaži. U konačnici, oni koji su pokušali to omalovažiti su digli ruku za ovaj budžet.

travnik-grad.info: Da bude jasnije našim čitaocima, radi se o amandmanu NIP-a da općina finansira prevoz srednjoškolaca?

DAUTOVIĆ: Nije taj amandman bio samo to. Taj amandman podnesen je na neadekvatan način. Amandman ide na način da jedna stavka ide na jednu stavku, a ovdje je jedna stavka išla na šest ili sedam stavki. Nije bilo nikakve procjene koliko svaka ta stavka košta i nije bilo nikakvog prijedloga šta bi se to u prijedlogu Budžeta smanjilo da bi se to dalo. To uvaženi vijećnici jako dobro znaju i nisam siguran da su najbolje namjere stajale iza toga.

Potpisani ugovori za nastavak gradnje Srednjoškolskog centra

travnik-grad.info: Za razliku od prehodnih godina u budžetu imamo neke nove stavke koje raduju. Mislim na sredstva viših nivoa vlasti za završetak srednjoškolskog centra.

DAUTOVIĆ: Mi smo uspjeli animirati Srednjobosanski kanton koji nam je dao 3 miliona KM i ta sredstva su već operativna. U vrijeme dok razgovaramo (27.12.) trebali su početi radovi na Srednjoškolskom centru. Dok je 5 miliona KM planirano u budžetu Federacije BiH, u Prijedlogu budžeta, sa snažnim garancijama da će to biti podržano, sa rezervnim varijntama ukoliko ne bilo usvojeno da će se iznaći sredstva.

travnik-grad.info: Da li su ta sredstva 5 + 3 miliona KM dovoljna za završetak projekta izgradnje Srednjoškolskog centra?

DAUTOVIĆ: Procjena struke je da jesu. Ostaje samo da li su ta sredstva dovoljna da se može završiti sportska sala i staviti u funkciju ili ne. Ali ono na što smo se mi fokusirali jeste da učenici uđu u školske klupe što prije.

travnik-grad.info: Za kapitalne investicije na području općine Travnik predviđena su dva miliona?

DAUTOVIĆ: Za kapitalne investicije u 2022. godini 1,1 milion KM sa prenosom sredstava od 711.000 KM iz protekle godine i sa 150.000 KM ”marka na marku”, tako to iziđe na preko 2 miliona KM za kapitalna ulaganja.

travnik-grad.info: Prvi put budžet je prepoznao nezaposlene porodilje, motiv više za mlade da ne napuštaju zemlju?

DAUTOVIĆ: To je samo jedna od mjera koje smo mi fokusirali na mlade da bi ostali ovdje. Uz to nam idu poticaji privredi povećani za 100 posto, poticaji poljoprivredi povećani za 100 posto i sa kupovinom stanova od 500.000 KM koje ćemo nuditi mladim bračnim parovima pod veoma povojnim uvjetima, ne da kupe, nego da koriste. A ovo je posebna stavka da se mladi ljudi odlučuju na rađanje djece, gdje su mlade majke nezaposlene, kako bi uspjeli suzbiti taj natalitetski pad i ohrabriti mlade ljude da ostaju ovdje, da žive i da rade.

travnik-grad.info: U budžetu su predviđena sredstva za udruženja i sportske klubove, te za rješavanje egzistencijalnih pitanja boračke populacije.

DAUTOVIĆ: Što se tiče kulture i sporta i te stavke su povećane, a povećane su iz tri razloga. Prvi razlog je što smo primjetili da ima puno naših građana koji se bave ili sportom ili kulturom i to je nešto što je korisna društvena djelatnost. Drugi razlog je što su osnovana nova udruženja, koja rade, i koja pokazuju rezultate i treći razlog je što smo uveli stavku koja omogućava nagrađivanje rezultata. Znači, naše zlatne i srebrne medalje mi smo finansirali, nešto ja sa rezerve, nešto sa rezerve Općinskog vijeća. Vidjeli smo da se imamo čime pohvaliti. Jednostavno moramo imati novac da podržimo odlaske na takmičenja mladih i uspješnih sportista i kulturnih radnika.

travnik-grad.info: Kada smo prošli puta razgovarali istaknuli ste kako je jedan od ciljeva zaustaviti nelegalnu gradnju u Travniku i na Vlašiću. Šta je tom planu urađeno?

DAUTOVIĆ: Taj proces je snažno započeo, moram tako reći, jer imam egzaktne podatke. U ovom smo periodu od kada je sve počelo riješili nekih stotinu objekata, gdje su ljudi riješili imovinsko – pravne odnose. Jedan veći dio je naplaćen, a još jedan bit će naplaćen uz građevinske dozvole. Plan je da se sa dolaskom proljeća nastavi jedna ovakva kampanja i da svi objekti na Vlašiću budu legalni i da se uvedu u sistem Turističke zajednice i Poreske uprave. Tako ćemo imati redovna primanja koja ćemo reinvestirati u infrastrukturu na Vlašiću.

travnik-grad.info: Na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća donesena je Odluka o formiranju Turističke zajednice Travnik. Šta očekujete od tog kvalitativnog pomaka u organizacionom smislu?

DAUTOVIĆ: Očekujem mnogo, jer meni su trebali operativni alati za realizaciju Strategije razvoja, a posebno razvoja turizma u okviru Strategije razvoja Općine Travnik. Ono što ja imam u svojoj službi je nedovoljno, a kada je Vlašić u pitanju mi nismo imali titulara koji bi meni kazao kuda da idem u razvoju Vlašića kao turističke destinacije. Od Turističke zajednice očekujem da uradi taj dio i da pomogne sa završetkom procesa rješavanja imovinsko – pravnih odnosa i očekujem da ona bude nosilac turističkog razvoja na prostoru općine.

travnik-grad.info: Jedan detalj koji je mnoge fascinirao je podatak da je Općina Travnik proglašena drugom po transparetnosti u BiH. Kako ste to uspjeli?

DAUTOVIĆ: Prvenstveno, ja sam imao dobro nasljeđe. Tim za borbu protiv korupcije koji je ustanovio moj predhodnik pokupio je ljude od integriteta koji rade u općini. Napravljeni su akcioni planovi, registar plata, a ja sa svojim iskustvom koje sam donio sa državnog nivoa i sa svojim apsolutnim opredjeljenjem da se borba protiv korupcije može voditi samo potpunom transparetnošću, rezultiralo je da smo prepoznati od strane OSCE-a i Međunarodne zajednice kao neko ko je nosilac.

Isto tako i od nevladinih organizacija smo prepoznati i vrlo brzo smo se podigli na ljestvici gdje ja mislim da smo mi Općinu Stari grad već prešli sa mjerama koje smo poduzeli, a nisu uzete u obzir. Vrlo sam sretan i ponosan. Mogu kazati da ćemo nastaviti sa takvim jednim opredjeljenjem i u budućnosti.

travnik-grad.info: Posljednjih mjeseci Travnik je bio mjesto koje su često obilazile brojne međunarodne organizacije, ambasadori i predstavnici viših nivoa vlasti. Kako ste to postigli načelniče?

DAUTOVIĆ: Pa ja sam rekao i u predizbornoj kampanji da mogu podariti svoje iskustvo, veze i linkove koje imam sa međunarodnom zajednicom iz nekih prehodnih perioda. Ustvari, htio sam to inkorporirati u otvaranje Travnika prema vani, jer mi smo sami dozvolili da Sarajevo i drugi veći gradovi preuzmu apsolutni primat kada je u pitanju interes međunarodne zajednice. Ja znam da je međunarodnoj zajednici interes da bude prisutna na cijelom prostoru države, tako da se tu interesi poklapaju. Potrebno je ”kucati na što više vrata” da bi se u nekom vremenu ta vrsta investicije počela vraćati. Ja se nadam da ćemo vrlo brzo poćeti osjećati plodove tog rada.

travnik-grad.info: Na kraju, poruka građanima za Novu 2022. godinu.

DAUTOVIĆ: Ja bih čestitao građanima Novu 2022. godinu, kalendarsku, sekularnu, bez vjerskih primjesa i da bude što bolja i uspješnija. Da se riješimo COVID-a, ali očigledno ćemo morati naučiti da živimo sa tim. Ono što meni najviše treba je da se probudi aktivizam, pozitivna participacija građana da ne misle da je napuštanje ovog prostora jedino rješenje. Ovo je prostor na kojem smo se rodili, za koji se vrijedi boriti, a tog prostora neće biti bez ljudi.

travnik-grad.info: Hvala na razgovoru.

 

Razgovarao: Sead ŠUŠKIĆ

Pripremio: Kenan KAVAZOVIĆ