Kult ART

“Mama, sretna sam što živim u Travniku!”

U okviru projekta “Kreativni ljetni raspust” osmišljenog od strane stručnog i kreativnog tima Centra za kulturu općine Travnik, u petak 17. augusta 2018. godine završene su radionice za djecu školskog uzrasta.

 

 

 

Da se podsjetimo,  djeca su 5 dana radila na kreativnim radionicama čije je akcenat bio na:

  1. Kulturi usmenog izražavanja i poštivanja, te
  2. “Ljubavi u pokretu”.

Kroz seriju kreativnih igara, priča, tehnika rada inovativnog učenja radili su na izgradnji samopouzdanja i jačali “dijete u njima” podstičući jedanko individualni talent, kreativnost, načine i forme na koje svako dijete vidi i osjeća stvari oko sebe na svoj način. Potencirali su pohvalu, lijepu riječ, toleranciju, poštivanje, zajednički se dogovorili o pravilima i iste poštovali. U njihovoj maloj kreativnoj “školi” radili su zabavne igre koje podstiču maštu, logičko razmišljanje, timski rad, empatiju, snalaženje u novonostalim situacijama/inteligenciju, kao i emocionalnu inteligenciju.

“Ovo je zaista jedan od onih projekata koji ostavlja duboke pozitivne tragove. Radionice su završile, ali još dobivamo pozitivne komentare, zahvale, i sretni smo zbog toga. Hvala prvenstveno roditeljima na ukazanom povjerenju da djeca budu dio ove priče. Nova platforma Edu.Kul.Centra i dalje će raditi na ovakvim vrstama kreativnog i inovativnog učenja, podučavanja. Važno je da pričamo i educiramo se o kulturi u njenom širem aspektu. Uskoro nas očekuju nove radionice ovog tipa”- kazao nam je direktor Centra za kulturu općine Travnik, Taik Ganić.

Kreativne radionice okončane u podjelom certifikata za djecu, uz savjete da nastave da vode svoje dnevnike započete u toku radionica “Kreativnog ljetnog raspusta” i uz napomenu da ne zaborave da: “KULTURA COOL”, pod čijim  sloganom je i kreirana nova platforma Edu.Kul.Centra.

Što je najvažnije, djeca su bila presretna, te je komentar jedne djevojčice nakon završenih radionica bio: “Mama, sretna sam što živim u Travniku!”