Student Info

Na Edukacijskom fakultetu održan workshop  „Kompetencije u predškolskom odgoju“

 

U okviru programa ERASMUS+ i projekta TEACHER u  prostorijama Edukacijskog fakulteta Univerziteta u Travniku je u protekla dva dana održan  prvi workshop na temu „Kompetencije u predškolskom odgoju“.

-Cilj workshop-a je utvrđivanje i analiza općih i specifičnih kompetencija koje su neophodne u oblasti predškolskog odgoja i obrazovanja, a koje će biti od ključnog značaja prilikom pisanja planova modernizacije i inovacije nastavnih planova i programa.- kazala nam je koordinatorica projekta ispred Edukacijskog fakulteta, Selma Šeta.

Workshop su koordinirali  i vodili profesionalci sa Metropolitan Univerziteta u Manchesteru i Sveučilišta u Zagrebu.

Učesnici workshopa su Visokoškolske ustanove iz Bosni i Hercegovini i  partneri projekta: Univerzitet u Travniku, Univerzitet u Bihaću, Univerzitet u Tuzli, Sveučilište u Mostaru, Nezavisni Univerzitet Banja Luka, Sveučilište Hercegovina i Društvo zaposlenika predškolskih ustanova FBiH.