Kult ART

Nastavak saradnje FMSLU Sarajevo i Centra za kulturu Travnik

Predstavnici „Fondacije za muzičke, scenske i likovne umjetnosti Sarajevo“ su danas boravili u službenoj posjeti JU „Centar za kulturu općine Travnik“. Ovom prilikom, direktor ustanove, mr. Taik Ganić je predstavnike Fondacije upoznao sa radom Centra za kulturu općine Travnik i sa planovima za obilježavanje 25 godina uspješnog rada.

 

Predsjednik mr. Armin Omerović i članovi Upravnog odbora fondacije Irma Kalić i Miroslav Ilić  izrazili su zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom, naročito na programima koje Centar kreira u vlastitoj produkciji,  te su iskazali  želju da se saradnja intenzivira i u budućnosti.

-Naročita pažnja posvećena je produkciji programa za djecu od kojih posebno izdrvajamo Pozorišni-art festival „Ogledalo svijeta u očima djeteta“ koji Fondacija podržava od samog početka realizacije istog. – kazao nam je mr. Taik Ganić, director JU Centar za kulturu općine Travnik.