Potpredsjednica F BiH Melika Mahmutbegović u Organizacionom odboru manifestacije “Izbor najboljeg sportiste Kantona za 2021. godinu”

Potpredsjednica Federacije  BiH,  Melika Mahmutbegović prihvatila je mjesto potpredsjednika Organizacionog odbora manifestacije “Izbor najboljeg sportiste Kantona za 2021. godinu”  koja će održati 25. februara 2022. godine u Kristalnoj sali u Općini Bugojno čime još jedanom potvrdila da daje nesebičnu podršku sportistima, sportskim ekipama i radnicima cijeneći njihove napore u postizanju vrhunskih rezultata.

 

 

U vremenu kada je sport na marginama društvenih dešavanja i u društvu u kojem nepostoji adekvatan programa za razvoj talentiranih i najboljih sportista, gdje sportisti nemaju ni osnovna sredstva za svakodnevne egzistencijalne potrebe, odluka potpredsjednice F BiH Melike Mahmutbegović je stimulans sportistima, sportskim ekipamam i radnicima da sa svojim uspjesima promovišu svoje Općine, SBK/KSB a prevashodno državu BiH.

 

Manifestacija Izbor najboljeg sportiste Kantona predstavlja nagradu sportistima za uloženi trud u godini koja iza nas i  jedan od rijetkih trenutaka kada sportisti osjećaju da su dio društva i da nisu zaboravljeni i prepušteni sami sebi. Pored osvojenih nagrada i priznanja, koje dobiju kroz samu manifestaciju sportisti, sportske ekipe i radnici doživljavaju veliku promociju u  smislu motivacionog faktora izabranih kao i predloženih sportista u svim kategorijama a posebno kada osobe poput potpredsjednice F BiH Melika Mahmutbegović prihvate da budu u Organizacionim odborima.