BiznisTurizam

Predlažemo konkretne i realne mjere u cilju oporavka ugostiteljske i turističke djelatnosti

Kao podrška ublažavanja posljedica prouzrokovanih epidemiološkom situacijom u BiH, ispred Turističkog ureda Turističke zajednice SBK/KSB upućen je dopis nadležnim institucijama u kojima su predložene mjere za ublažavanje  negativnih posljedica u turističkoj i ugostiteljskoj djelatnosti na području SBK/KSB.Na temelju konsultacija i razgovora sa predstavnicima ključnih turističkih i ugostiteljskih poduzeća sa područja Srednjobosanskog kantona u okviru kojih su i turističke agencije, hotelska i ugostiteljska preduzeća, skijaški centri, sportsko-rekreacijski centri i drugi, donesen je zaključak koji se sastoji od devet mjera zaštite i unapređenja navedenih djelatnosti koje su najviše pogođene trenutnom epidemiološkom situacijom, a koje su usaglašene sa privatnim poduzećima.

 

Direktor Turističkog ureda TZ SBK/KSB, Miroslav Matošević istaknuo je da je u proteklom mjesecu, došlo  do gotovo 100 % pada u prihodima preduzeća koja su orijentirana na ove djelatnosti, te da da su prvi i direktan udar pojave koronavirsa ali i svih mjera kriznih štabova osjetila upravo ova poduzeća već na samom početku mjeseca marta.

-Očekuje se da će ugostiteljska i turistička djelatnost od svih drugih djelatnosti posljednja započeti sa normalnim funkcioniranjem i nakon što se stabilizira epidemiološka situacija. Već je sada poznato da će većina ovih preduzeća imati identične gubitke kako u aprilu tako sigurno i u maju, ali i junu, bez obzira na neke optimistične najave skorog rješavanja ove krize. Prema saznanju, ističem da su svi unaprijed dogovoreni aranžmani, turistički dolasci, zakupi poslovnih kapaciteta, poslovni sastanci i seminari i sl. otkazani već početkom mjeseca marta za cijelu poslovnu godinu, kazao je Matošević.

Miroslav Matošević, direktor Turističkog ureda TZ SBK/KSB

Posljedice utjecaja koronavirusa u BiH u oblasti turizma su već izvjesne, obzirom da su brojna turistička i ugostiteljska preduzeća kao i obrti, uslijed nemogućnosti ostvarivanja svojih prihoda, odnosno zabrane rada, smanjene potražnje za uslugama, otkazivanjem ugovorenih poslova, te neizvjesnosti budućeg početka rada kao i nepoznatih ekonomskih mjera podrške gospodarstva svih nivoa vlasti, bili primorani provesti nepopularne mjere a to je prekidanje radnog odnosa kod određenog broja svojih zaposlenika.

Na pitanje da li su određene mjere oporavka gospodarstvana višim nivoima vlasti zadovoljavajuće, Matošević je istaknuo da pojedine predložene mjere oporavka privrede nisu uzele u obzir različite djelatnosti i stepen pogođenosti istih uzrokovanih koronavirusom, iako su, kako ističe posljednjih dana evidentnepozitivne inicijative od pojedinih zastupnika u Parlamentu FBiH i Vlade FBiH prema turističkoj i ugostiteljskoj djelatnosti upravo na način koji predlažu.

-Stepen učešća turizma u prihodima pojedinih općina je izniman,a predložene mjere bi trebale znatno utjecati i na razvoj i oporavak privrede u tim općinama generalno. Dakle, ne može se identično tretirati npr. djelatnosti ugostiteljstva, turizma, prijevoza putnika i sl.(turistička agencija, putnička agencija ili restoran,  hotelska poduzeća i sl.) koje su najviše stradale i kojima su mjerama različitih nadležnih organa izričito zabranjene obavljanje djelatnosti na teritoriji Bosne i Hercegovine i neke druge djelatnosti (npr. farmaceutska, informacione tehnologije  i sl.) koje i dan danas funkcioniraju i rade, kazao je Matošević.

-Naši prijedlozi u cilju oporavka ugostiteljske i turističke djelatnosti su realni i u skladu sa mogućnostima svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini. Također, napominjem da je turizam izvozna djelatnost koja se obavlja na domaćem teritoriju i da je komplementarna i usko povezana sa preko 50 drugih djelatnosti“, kazao je na kraju Matošević.

Na pitanje koje mjere bi to biile od velikog značaja za ugostiteljsku i turističku ali i druge stradale djelatnosti na području Srednjobosanskog kantona  Matošević naglašava da je između ostaloga, veoma važno da se u ekonomskim mjerama stabilizacije kantonalne i općinskih razina vlasti uvaži uloga i značaj turističke i ugostiteljske djelatnosti na osnovu ukupnog ekonomskog učinka koje ostvaruju u privredi Kantona i BiH, broja uposlenih radnika u ovim djelatnostima na Kantonu i u skladu sa kontinuiranim rastom i investicijama.

 

 

Također, neophodno je da kriterij za financijsku pomoć – subvenciju između ostalog budu zabrana obavljanja djelatnosti,djelatnosti i stupanj pogođenosti tih djelatnostiu korelaciji sa strateškim usmjerenjem Kantona (postojećim strategijama razvoja i Strategijom razvoja Kantona) npr. putničkim i turističkim agencijama nije zabranjen rad ali zbog isključive povezanosti sa drugim djelatnostima kojima je zabranjen rad (hotelska i druga ugostiteljska poduzeća, transfer putnika, zabrana kretanja, ograničenje kretanja i sl.) ova poduzeća de facto ne mogu nikako poslovati i ostvarivati  prihode.

Jako je važno da ona preduzeća i obrti koji su zbog različitih propisa bili primorani zakonski obustaviti svoju djelatnost ili zbog prirode poslovanja usko vežu svoje poslovanje za ta poduzeća i obrte (npr. putničke agencije) budu izuzeta od eventualnog kriterija „prekida radnog odnosa djelatnika“ kao kriterija za financijske subvencije poduzećima i obrtima.

Ovim mjerama se predlaže i ukidanje u potpunosti ili dijelom općinskih komunalnih taksi za 2020. godinu ovisno o financijskoj mogućnosti i ovisnosti  lokalne vlasti o tim prihodima.

Osiguranje grant sredstava Vlade SBK/KSB i u 2020. godini kao podrška radu skijaških centara u srednjoj Bosni u skladu sa praksom iz 2019. godine,je također važna mjera obzirom da su predviđanja da će ljetna turistička sezona biti ispod svih očekivanja i trenutno realan oporavak turizma u srednjoj Bosni vidimo tek u uspješnoj narednoj zimskoj turističkoj sezoni (predviđanja) gdje imamo komparativnu prednost u naših sedam skijaških centara.

Pored ostalih, kao još jednu značajnu mjeru bitno je izdvojiti i da se unutar granta – poticaja privredi SBK/KSB osiguraju grant sredstva za ugostiteljstvo i turizam sa programima npr: za turističke agencije, ugostiteljska poduzeća (smještaj i ugostiteljstvo), obrte u funkciji turizma, javne ustanove u direktnoj funkciji turizma čiji su  osnovni prihodi vezani direktno za broj turista i usluge koje pružaju turistima.

Pojedine mjere usmjerene su na inicijative prema višim nivoima vlasti kao što je mjera podrške radu turističkih agencija kroz osiguranje izdavanja vrijednosnih vouchera umjesto povrata sredstava putnicima za ranije plaćene paket aranžmane na temelju prakse i nedavnih mjera koje je donijela Vlada RH.U ovom slučaju zaštićeni su i putnik (koji dobiva vrijednosni vouchera u iznosu uplaćenog aranžmana ali i turističke agencije koje su ova sredstva uglavnom preusmjerila drugima poslovnim subjektima u lancu turističkih aranžmana.

 

(Turistička zajednica SBK/KSB)