Travnik

Predstavljanje idejnih rješenja za uređenje Travničkog korza

U okviru projekta uređenja Travničkog korza, u narednim danima građanima će biti predstavljena tri prvoplasirana idejna rješenja za uređenje Bosanske ulice kao pješačke zone, koja su odabrana nakon javnog poziva.

Travničani će, na centralnom gradskom trgu (Trg Europe), imati priliku upoznati se sa idejnim rješenjima te odabrati one njihove segmente koji su u skladu sa potrebama i interesima građana iz različitih ciljnih grupa i kreirati koncept uređenja koji će biti po mjeri svih.

Interaktivna postavka i prikaz idejnih rješenja imaju za cilj animirati građane da iskažu svoje mišljenje o idejnim rješenjima, ocijene u kojoj mjeri zadovoljavaju njihove potrebe i interese, te odaberu koji njihovi dijelovi se najbolje uklapaju u njihovu viziju uređenja Travničkog korza.

Idejna rješenja građani će moći pogledati i komentarisati i putem online platforme www.travnickikorzo.ba.

Nosioci projekta, Centar za edukaciju mladih, Općina Travnik, Društvo Lajpcig-Travnik i Grad Lajpcig, uz podršku njemačke organizacije Engagement Global na ovaj način nastavljaju aktivno uključivati građane u procese odlučivanja i uređenja Travničkog korza, kako bi on zaista odslikavao njihove potrebe i bio uređen u skladu s njima.

Ovaj vrtuljak zahtijeva JavaScript