NajaveStudent Info

Radionice u okviru projekta “Inclusion” na Edukacijskom fakultetu

Izazovi inkluzivnnog procesa učenja i poučavanja koje zahtijeva reforma Europskog obrazovanja nalažu jednaka prava za različite i manjinske grupe učenika/studentata. U skladu s tim, a u sklopu projekta Inclusion u okviru programa Erasmus+ na Edukacijskom fakultetu Univerziteta u Travniku bit će održane radionice za nastavno i nenastavno osoblje planirane u dva bloka.

 

Prvi blok radionica održat će se 12.decembra, a drugi 15.decembra 2018. godine. Bitno je napomenuti da se radionice u decembru paralelno održavaju kako u Bosni i Hercegovini na Edukacijskom fakultetu u Travniku, partnerskom Univerzitetu u Tuzli, tako i u Republici Armeniji na Yerevan State Academy Of Fine Arts (YSAFA) koji su nosioci ovog projekta i Američkom univerzitetu u Armeniji.

 

-Naš stručni tim pobrinuo se dati dodatni doprinos radionicama te kreirao poseban blok radionica za studente zbog kojih je, u konačnici, ovaj projekat i kreiran. Cilj radionica je što kvalitetnije pripremiti nastavno i nenastavno osoblje, te studente za sve izazove koje implementacija ovog projekta nosi. – saopćeno je sa Edukacijskog fakulteta Univerziteta u Travniku.