Politika

SDP: Vlada SBK rebalansom nanosi višemilionsku štetu

 

Vlada SBK/KSB na 60. Sjednici, održanoj 06. jula 2017. godine, usvojila je Prijedlog rebalansa budžeta za 2017. godinu, kojim se budžet, u iznosu od 192.083.750,00 KM, uvećava za 4.600.000,00 KM za isplatu naknade regresa u iznosu od 200,00 KM,  kao i povećanje plaće po osnovu ocjene o radu za državne službenike i namještenike.

Odluka Vlade SBK/KSB nije u skladu sa Zakonom o plaćama i naknadama u organima vlasti SBK/KSB,  jer članom 22. i 23. navedenog Zakona definisane su  vrste dodataka na plaću,  koji  ne obuhvataju povećanje plaće po osnovu ocjene o radu, a posebno ističemo da ovakva odluka Vlade SBK/KSB stavlja u povoljniji položaj državne službenike koji imaju znatno veća primaja od namještenika, čija su mjesečna primanja manja od prosječne plaće u Federaciji BiH.

Članom 28. Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti SBK/KSB definisan  je iznos naknade za regres koji bi svi budžetski korisnici trebali da dobiju, a to je  50% neto plaće isplaćene u Federaciji BiH.  Odlukom Vlade SBK/KSB svim bužetskim korisnicima isplatit će se 200,00 KM, čime naknadu za regres svim budžetskim korisnicima umanjuju za 224,50 KM.

Ovakvom odlukom Vlada SBK/KSB otvara mogućnosti novih tužbenih procesa državnih službenika i namještenika, i svih drugih korisnika Bužeta, i time se nanose milionske štete Budžetu SBK/KSB.

Općinska organizacija SDP BiH Travnik traži odgovornost od Vlade SBK/KSB za nanošenje višemilionskih šteta građanima SBK/KSB, jer sve ovakve odluke idu na teret svih građana Kantona, posebno što iste nisu u skladu sa važećim zakonskim propisima.