SEC organizovao sastanak partnerskih organizacija na Vlašiću

„Obrazovne mjere kao instrument poboljšanja kvaliteta socijalno-zdravstvenih usluga u Srednjobosanskom kantonu“ bila je tema današnjeg sastanka partnerskih organizacija kojeg je organizovao Socijalno-edukativni cenetar (SEC) na Vlašiću. Saastanka je okupio predstavnike resornih kantonalnih ministarstava, Zavoda za javno zdravstvo, Centara za socijalni rad, kao i specijalizovanih ustanova koje skrbe za osobe treće životne dobi.

sec3

Da bi poboljšali socijalne i zdravstvene usluge potrebno je educirati kadar, a samim timi isplanirati obuke koje se trebaju nalaziti u obrazovnoj ponudi na području SBK, jedan je od zaključaka sastanka.

Zahvaljujući SEC-u u proteklom periodu edukovani su kadrovi za socijalna zanimanja koja nedostaju na tržištu rada, kao što su npr. njegovatelji. S druge strane obrazovna politika je već godinama ista, školuju se kadrovi koji će godinama biti na evidencijama službi za zapošljavanje, čulo se tokom sastanka na Vlašiću.