Sport

Stop narkomaniji-ovisnik sam o sportu

Sportski savez općine Travnik sa svojim članicama sportskim klubovima realizovao je projekat Malih olimpijskih igara ” Stop narkomaniji-ovisnik sam o sportu ” na području Općine Travnik. Projekat ” Stop narkomaniji-ovoisnik sam o sportu ima za cilj da na području Općine Travnik pokrene školska takmičenja u više grana sporta za koje postoje minimalni uslovi za realizaciju takmičenja.

 

S obzirom da se radi o pilot projektu jer skoro 30 godina na području Općine Travnik nije bilo organizovanih sportskih takmičenja, Sportski savez općine Travnik odlučio je da organizuje takmičenja u 4 sportske discipline mali nogomet za dječake i djevojčice i košarka za dječake i djevojčice. U projektu ” Stop narkomaniji-ovisnik sam o sportu ” učestvovale su OŠ “Han Bila”, OŠ “Mehurić”, OŠ “Nova Bila”, OŠ “Travnik”, OŠ KŠC “Petar Barbarić “, OŠ “Karaula”, OŠ “Turbe”, OŠ “Kalibunar” i OŠ “Vitovlje” i time doprinjelje uspješnoj realizaciji projekta kao i ponovno pokretanje sportskih takmičenja u školama je zasigurno jedan od načina razvoja sporta na području Općine Travnik.

 

Cilj projekta da kroz aktivnije bavljenjem sportom i osmišljeno korištenje slobodnog vremena na sportskom terenu, te educiranje o svim opasnostima, prijetnjama i posljedicama narkomanije, povećamo broj djece i mladih u sportskim klubovima kao i formiranje sportskih školskih klubova što će doprinjeti kvalitenijem i osmišljenjijem provođenju slobodnog vremena a ujedno i udaljavanje od nove ovisnosti pod  nazivom ” digitalna ovisnost “.

 

Evidentno je da cilj projekta ” Stop narkomaniji-ovisnik sam o sportu ” nije bio rezultat na sportskom terenu ali je bio pozitivni stimulans za stvaranje atmosfere borbenosti i želje za pobjedom na fer osnovi što je jedan od ciljeva projekta da na sportskom terenu pobjedi najbolji uz sportsko navijane. Najboljim ekipa u sve četiri sportske discipline obezbjeđeni su pehari, diplome i medalje, a pobjednici po kategorijama su: mali nogomet-dječaci:  prvo mjesto, OŠ  KŠC “Petar Barbarić “, drugo mjesto OŠ “Travnik” i treće mjesto OŠ “Turbe”, mali nogomet-djevojčice: prvo mjesto OŠ ” Turbe”, drugo mjesto OŠ “Han Bila” i treće mjesto OŠ KŠC “Petar Barbarić”, košarka djevojčice: prvo mjesto  OŠ “Turbe”, drugo mjesto OŠ “Kalibunar” i treće mjesto OŠ KŠC “Petar Barbarić” i u kategoriji košarka dječaci: prvo mjesto OŠ “Travnik”, drugo mjesto OŠ “Nova Bila” i treće mjesto OŠ KŠC “Petar Barbarić”.

 

Uspjesi na sportskim terenima nisu zanemareni u ovome projeku, ali zasigurno je da je najveći pobjednik “sport i druženje” i slika koja je stvorena u Travniku o značaju razvoja školskog sporta što pred organizaora Sportski savez općine Travnik stavlja nove obaveze za nastavak ovoga projekta sa više sportskih disciplina.

Projekat Malih olimpijskih igara “Stop narkomaniji-ovisnik sam o sportu” podržali su Federalno ministarstvo obrazovanja, načelnik Općine Travnik Admir Hadžiemrić, potpredsjednica Skupštine SBK/KSB Ljubinka Atanasijević, UŽ “Emina “,  Travnik-trans i Pekara “ABA “.