Student Info

Studenti   Sveučilišta „VITEZ“ na praksi u fojničkom Reumalu

 

  U skladu sa Sporazumom o suradnji između Sveučilišta/Univerziteta „VITEZ“ i fojničkog Reumala, naši studenti redovito odlaze na praktičnu nastavu u to poznato lječilište. Tim povodom, u pratnji prof.dr. Amile Kapetanović i asistenata Jelene Pirner i Emira Mešanovića, studenti druge i treće godine Fakulteta zdravstvenih studija, smjer fizioterapija i radna terapija, nedavno su boravili u Fojnici.

Ovim putem zahvaljujemo ljubaznom osoblju, na čelu s mr.sci.dr. Samihom Elmasbegović Hodžić na prijemu i gostoprimstvu te profesionalnoj poduci, zahvaljujući kojoj će naši studenti steći potrebne kvalifikacije za obavljanje profesionalne djelatnosti u oblasti zdravstva.