Student Info

Svečani čas na Internacionalnom Univerzitetu u Travniku

 

Danas je na Internacionalnom Univerzitetu  Travnik (IUT) održan svečani čas za brucoše. Studentima su se obratili dekani i proprektori, te akademik Ibrahim Jusufranić, rektor Internacionalnog Univerziteta Travnik. Rektor Jusufranić podsjetio je studente da je ova privatna visokoškolska ustanova osnovana 2006. godinei da je postala najprepoznatljiviji brend ovog podneblja.

-U sastavu Internacionalnog Univerziteta Travnik ima sedam fakulteta i pet deprtmana na Fakultetu politehničkih nauka. Na IUT-u se izučavaju ekonomske, pravne, saobraćajne, informatičke, tehničke, ekološke nauke, kao mediji i komunikacije. takođe, tu su departmani mašinski, elektrotehničkih, građevinskih i arhitekstonskih nauka, logistike i sigurnosti.  Naš Univerzitet zasniva svoj rad na najvažnijim iskustvima vodećih evropskih i svjetskih univerziteta uz dosljednu primjenu Bolonjskog procesa. – rekao rektor Jusufranić.

 

 

Internacionalni Univerzitet Travnik od ove godine je u društvu najelitnijih svjetskih i evropskih univerziteta , realizovano je zvanično partnerstvo sa Evropskom poslovnom skupštinom sa sjedništem u Oxfordu, centru evropske akademske znanosti.

U Kanu će IUT-u biti dodjeljena nagrada za poslovni uspjeh “Memorijalna nagrada kraljica Viktorija”.

Kako je najavljeno  21. oktobra svečano otvorenje zgrade Internacionalnog Univerziteta Travnika koja se nalazi na Meljancu.