Biznis

U organizaciji Sveučilišta / Univerziteta “Vitez“ održana konferencija – FIRA 2020

U organizaciji Odjela za kontinuiranu edukaciju Instituta Sveučilišta / Univerziteta “VITEZ“ uspješno je održana naučno-stručna  konferencija, sa međunarodnim učešćem, FIRA2020.

 

Tema ovogodišnje konferencije FIRA2020, koja je zbog postojeće epidemiološke situacije organizovana online, bila je “Poslovanje u doba krize“.

Inače, ovo je druga konferencija koju organizuje Odjel uz saglasnost Saveza računovođa, revizora i finansijskih djelatnika Federacije Bosne i Hercegovine (SRRiF-FBiH),  i koja se priznaje kao dio kontinuirane edukacije certificiranih računovođa. Stoga su na konferenciji, uz učesnike iz zemlje i inostranstva,  prisustvovale i certificirane računovođe Bosne i Hercegovine.

Radovi konferencije su obrađivali trenutnu problematiku poslovanja izazvanu pojavom COVIDA-19, ali i utjecaj nastalih promjena na rad i probleme sa kojima se susreću računovođe.