Centralna Bosna

U Travnik dopremljen najmoderniji mobilni PCR aparat za COVID- 19 testiranje

Zahvaljujući partnerstvu Lajpciga i Travnik, Zavod za javno zdravstvo SBK u Travniku dobio je mobilni PCR aparat. Jedan od prvih aparata u ovom dijelu Europe, direktoru Zavoda za Javno zdrvstvo Srednjobosanskog kantona, doc. dr. Seadu Karakašu  uručio je načelnik Općine Travnik, Kenan Dautović.

 

-Općina je aplicirala na projekat Vlade Savezne Republike Njemačke koji se tiče aparata za COVID – 19 analizu. Ovo je 20-ti aparat koji je izišao u svijet, a prvi u ovom dijelu Evrope. Znači, prvi u BiH  Srednjobosanski kanton i općina Travnik imaju privilegiju da rade sa njim. – kazao je, pored ostalog, načelnik Kenan Dautović, načelnik općine Travnik.

Načelnik Dautović, ovom prilikom uputio je još jedan poziv građanima da se vakcinišu.

 

-Kroz saradnju sa našim partnerskim gradom Lajpcigom aplicirali smo za jedan ovakav aparata koji nam je od velike koristi. Zavod za javno zdravstvo SBK posjeduje već dva PCR-a. To su stacionarni PCR aparati koji se nalaze u okviru naše laboratorije. Cjeneći potrebu i činjenicu da ćemo nastaviti živjeti sa COVID -19, mi smo pocjenili da bi jako važno bilo da idemo izvan naše laboratorije, da se nađemo na terenu. Znači, aplicirali smo sa Općinom Travnik, Gradom Lajpcigom i danas imamo ovaj aparat. – izjavio je medijima, doc. dr. Sead Karakaš, direktora Zavoda za javno zdravstvo SBK pozivajući građane na vakcinaciju i ističući kako su sve vakcine podjednako dobre.