U Travniku promovirana knjiga prof. dr. Dževada Drine

U organizaciji Bosanskog kulturnog kruga večeras je u Travniku održana promocija knjige ”Drevno pravo” autora dr. sc. Dževada Drine, redovnog profesora na Pravnom fakultetu u Zenici.

 

Promocija je održana u Otvorenom književnom atelieru Memorijalnog muzeja Rodna kuća Ive Andrića. Brojnoj publici su se, pored autora, obratili i prof. dr. Bernard Harbaš, sa Filozofskog fakulteta u Zenici, te doc. dr. Dženan Dautović iz Zavičajnog muzeja Travnik.

-Cilj ovog rada jeste, uz reprodukciju najstarijih svjetskih, evropskih i slavenskih zakona, i ono što bi Francuzi nazvali haute vulgarisation , popularizacija na visokom nivou, uz jasnu obrazovnu namjenu. Materijal na kojem se zasniva ovaj rad je širokog raspona nastanka sa područja Euroazije, bez religijskih pravnih tekstova o kojima svakako postoji opsežna literatura, –  naglasio je autor.

Prof. dr.  Dževad Drino, rođen je 1957.godine u Bugojnu gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju, dodiplomski i postdiplomski studij okončao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, gdje je odbranio magistarski rad i kasnije doktorsku disertaciju. Redovni je profesor i šef Katedre za historiju države i prava na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici, gdje predaje predmete Rimsko pravo i Opća historija države i prava koje je predavao i na pravnim fakultetima Univerziteta u Sarajevu, Internacionalnog Univerziteta u Sarajevu i Univerziteta u Tuzli.