Centralna Bosna

U Vitezu održan okrugli stol o migrantima i izbjeglicama u BiH

Okrugli stol “Trgovina ljudima i procjena situacije u vezi s migrantima i izbjeglicama u BiH”, održan je u utorak u Vitezu, u okviru obilježavanja Europskog dana pravde.

 

 

Kantonalni sud u Novom Travniku kao predstavnik Bosne i Hercegovine u Europskoj mreži pilot sudova, obilježio je Europski dan pravde 30. oktobar. Jedna od aktivnosti bio je i okrugli sto posvećen aktuelnoj problematici trgovine ljudima i migracijama.

“Trgovina ljudima i procjena situacije u svezi sa migrantima i izbjeglicama u BiH”, naziv je okruglog stola kojeg je Kantonalni sud organizovao u Vitezu u saradnji i uz podršku OSCE Misije u BiH i okupio je predstavnike ministarstava, sudova, tužiteljstva, Službe za poslove sa strancima, Odvjetničke komore, centara za socijalni rad, te drugih vladinih i nevladinih organizacija u KSB/SBK.

Na Okruglom stolu je predstavljena procjena situacije u vezi sa migrantima i izbjeglicama u BiH, te nalazi Misije OSCE-a u BiH.

 

Povodom Europskog dana pravde u ovoj pravosudnoj instituciji upriličen je  Dan otvorenih vrata, a slobodan pristup sudu građanima, organizirani obilasci zainteresiranih građana, učenika osnovnih i srednjih škola, te studenata.

Predstavnici suda su zainteresirane osobe, učenike i studente upoznali sa radom suda, sa naglaskom na upoznavanje sa Odjelom za podršku svjedocima, te podrškom i zaštitom djece i maloljetnika u postupku pred sudom.