Centralna Bosna

Uspješna primjena inovativnog načina rada – bolji položaj za pripravnike

Općinski sud u Travniku bio je domaćin sastanka na kojem su sudjelovali predstavnici VSTV-a i Švedske sudske administracije, te projektni tim ovog suda.

 

Na sastanku se razgovaralo o izradi metodologije za intenzivnu primjenu inoviranog načina rada koji omogućava bolji položaj pripravnika/ca i sudskih asistentica/daktilografa, a ujedno pomaže sucima/tkinjama u svakodnevnom radu čime se doprinosi boljoj efikasnosti cjelokupnog rada suda.

Općinski sud u Travniku, kao jedan od vodećih sudova u primjeni ovog projekta, dobio je ulogu suda mentora te će kroz proces mentorisanja obučiti i druge sudove sa područja Srednjobosanskog kantona za potpuno uvođenje inoviranog modela rada.

Primjena inoviranog modela rada do sada je donijela brojne benefite u svakodnevni rad suda na zadovoljstvo svih kategorija uposlenih.