Centralna Bosna

Vlada SBK danas raskinula 12 koncesionih ugovora

Vlada SBK na današnjoj sjednici u Travniku donijela je odluke o raskidanju ugovora o dodjeli 12 koncesija, među kojima je i 10 koncesija za mini hidroelektrane zbog neplaćanja naknada, neispunjavanja uvjeta propisanih koncesijskim ugovorom ili istekom ugovora. Nakon sjednice kantonalne vlade premijer Tahir Lendo  kazao je kako te koncesije neće biti u Prostornom planu SBK.

 

 

– Imali smo jednu aktivnost za koncesijska dobra gdje nisu pokrenute nikakve aktivnosti, a ugovori su istekli. Takve koncesije ne prepoznaju ni općine kroz odluke, niti Prostorni plan, iz tih razloga Ministarstvo je predložilo, a Vlada podržala, raskidanje tih koncesija i one praktično neće ni postojati u našem Prostornom planu – rekao je premijer Lendo.

Ugovori su raskinuti za mini hidroelektrane Bakovići 1, Luke, Željeznica 1 i 3, Toplice, Vileška, Majdan 2, Fojnica, Žica i Jaglinac.

Pored mini hidroelektrana, raskinuti su i ugovori o koncesiji za korištenje termomineralne vode sa izvorišta Banja i bunara Banja kao i za korištenje mineralne vode s bunara Krčevine za potrebe flaširanja i prodaje na tržištu.

 

Kantonalni ministar gospodarstva Nisvet Hrnjić kazao je kako su dugovanja po pitanju koncesijskih naknada znatna.

 

– U 2021. godini imali smo značajno manje prihode od koncesija i oni se kreću oko milijun do milijun i pol maraka. Napravili smo financijsku analizu, od ukupno 2.880.000 maraka koliko županija potražuje od koncesionara, gotovo trećina je sporna, zastarjela i spremna za otpis. Druga kategorija su značajna potraživanja koja su reprogramirana i ukupno iznose oko 29 posto, što je otprilike trećina duga. Trenutno imamo stabilnu situaciju kad je u pitanju servisiranje tih mjesečnih anuiteta. Treća grupa su subjekti koji su redovni – pojasnio je ministar Hrnjić.

Dodao je kako su posebna kategorija koncesionari s problemom sirovina.

– 11 od ukupno 27 koncesionara ima problema kad su u pitanju suglasnosti, dozvole i plasman sirovina i takvima moramo pokušati pomoći kad je u pitanju tržište sirovine i ako ne bude učinka, Vladi ćemo predložiti raskidanje i tih ugovora – kazao je ministar Hrnjić.

Vlada SBK danas je usvojila i set mjera s posebnom klauzulom da sve što Ministarstvo gospodarstva bude postupalo ne bi trebalo ostaviti prostora za pravne nejasnoće i suvišne sudske sporove. U mjerama koje je Vlada usvojila govori se o roku od 60 dana koncesionarima da poduzmu konkretne aktivnosti na ispunjavanju obveza.