Centralna BosnaPolitika

Zastupnici SDP-a predložili više izmjena Zakona o reprezentativnosti sindikata

Na Drugoj redovnoj sjednici Skupštine Srednjobosanskog kantona raspravljano i o Prednacrtu Zakona o reprezentativnosti sindikata Federacije BiH. Zastupnici SDP BiH u Skupštini SBK/KSB, Sifet Mrkonja i Senad Selimović, su u ime Kluba zastupnika SDP BiH predložili više izmjena i dopuna ovog Zakona, kako bi se isti u većoj mjeri prilagodio zaštiti prava radnika, što je i osnovna programska vodilja SDP BiH.

 

 

S tim u vezi predloženo je i posebno vođenje brige o zastupljenosti struke i profesije u okviru pojednih pravnih subjekata prilikom formiranja sindikata, uključenje strukovnih komora u davanje saglasnosti na rad sindikata, te povećanje broja radnika uključenih u sindikat u okviru jednog poslovnog subjekta sa 20% na 30%, da bi se taj sindikat smatrao reprezentativnim kako bi se smanjile manipulacije od strane poslodavaca.

Također, predloženim tekstom predviđeno je da i poslodavac sam potvrđuje da li je sindikat njegovih uposlenika reprezentativan ili ne, što direktno otvara mogućnost sprječavanja bilo kakavog sindikalnog organizovanja u okviru jednog privrednog subjekta. SDP BiH traži da se umjesto poslodavca ovdje uključi nadležno kantonalno Ministarstvo privrede, kako bi i ovaj proces bio što transparentniji i okrenut radnicima.

SDP BiH je politička partija koja je nastala na borbi prvenstveno za radnička prava i kao takva će i dalje nastaviti djelovati, potpuno svjesna da je jedan od osnovnih mehanizama zaštite prava radnika u okviru i javnih i privatnih preduzeća upravo sindikat i sindikalno djelovanje, koje u svakom slučaju treba prerasti organizovanje ljetovanja, zimnica i kase uzajamne pomoći i zaista se boriti za veća prava radnika i bolje uslove rada.

Borba za prava radnika je borba za opstanak i budućnost Bosne i Hercegovine – jedinstvenog su stava zastupnici SDP BiH u Skupštini SBK/KSB.

 

 

(ODNOSI S JAVNOŠĆU KO SDP BiH SBK/KSB)