Kult ART

200 godina od smrti pjesnika Ilhamije

Zavičajni muzej Travnik je u saradnji sa Društvom filatelista i kolekcionara Travnik, u povodu 200 godina od smrti pjesnika i sufije Sejjida Abdulvehhaba Ilhamije Žepčaka, objavio prigodnu filatelističku kovertu sa poštanskim žigom.

 

 

Prigodna koverta će biti predstavljena na izložbi Društva filatelista i kolekcionara Travnik u Zavičajnom muzeju Travnik 22. 11. 2021. godine. O Ilhamiji, historijskoj i literarnoj ličnosti, koji posta ”svih pravednih uzor ljudi“, kako stoji na kronogramu njegovog uzglavnog nišana, narodno pamćenje odnjegova sjećanje na ovog pjesnika i sufiju i sačuva ga od zaborava.

Zahvaljujući narodnoj memoriji, predanje o Ilhamiji, njegovoj istinoljubivosti i dosljednosti, nadživjelo je uspomenu na njegovog krvnika, zloglasnog vezira Dželaliju. Gnjevan zbog pjesnikove nepokolebljivosti i opore istine njegovih stihova on ga dade pogubiti u Travniku 1821. godine.

Priča o Ilhamiji kao jednom od najvećih evropskih tragičara i danas je aktuelna i živa, prenosi se rječju, filmom i na daskama koje život znače.

 

Čudan zeman nastade

Sve zlikovac postade,

Din-dušmanin ustade,

Šta se hoće, zaboga?