Armija R BiH je bila kičma koja je iznijela teret borbe za BiH!

Svečanom akademijom danas je u Travniku, na dostojanstven način obilježena je  28. godišnjica formiranja Sedmog korpusa i 30. godišnjicu formiranja  Armije Republike Bosne i Hercegovine. Bilo je to finale niza prigodnih manifestacija koje su proteklih mjeseci održane ovim povodom u općinama Srednjobosanskog i Unsko-sanskog kantona.

 

 

Održavanjem svih manifestacija organiziranih ovim povodom rukovodio je Organizacioni odbor formiran posebno za ovu namjenu, a na čelu tog odbora bio je ratni komandant, premijer Srednjobosanskog kantona Tahir Lendo.

-O Armiji R BiH i Sedmom korpusu si ispisane stranice i stranice materijala, ali nikada dovoljno zbog nemjerljivog značaja u odbrani jedine nam domovine BiH. Danas nakon 30 godina moramo izvuči poruku i pouku i biti spremni za očuvanje države BiH, stečenih prava i dostignuća u demokratskom razvoju. Bosna i Hercegovina jeste složena država, nije idealna, ali mi bolje nemamo. Ona je nama sve i bez ne bi ni nas bilo. Veliku smo žrtvu platili za slobodu, mir i demokratiju, evropski i NATO put i o ovom nema dvojbi. Pamtimo svakog borca, heroja, šehida Armije R BiH i zahvaljujući ovakvim aktivnostima neće biti zaborava. – istaknuo je premijer Lendo.

Tahir Lendo: Na čelu Organizacionog odbora

Nakon što su mu najbolji učenici travničkih škola predali ratne zastave brigada, 7. Korpusa i Armije Republike BiH, zamjenik komandanta Sedmog korpusa, brojnim prisutnim obratio se general Fikret Ćuskić.

-Trideset godina u ljudsko vijeku je jedan dug period, to skoro dvije generacije. Ja bih, gledajući današnju političku situaciju u svijetu, vratio se u tu 1992. godinu i pun ponosa rekao da u najtežim mogućim uslovima, u uslovima embarga, formirana oružana sila koja je više od tri godine vodila ogorčenu borbu u uslovima dvostruke agresije, secesije u Bosankoj Krajini, uspjela izboriti za kontinuitet državnosti, suvereniteta i integriteta države BiH. Armije R BiH je zaista čudo koje nosilo najveći teret odbrane R BiH, bilo je tu malo i MUP-a i HOS-a i HVO, ali Armija R BiH je bila kičma koja je iznijela teret borbe za BiH.  – naglasio  je general Ćuskić.

Fikret Ćuskić: Armija R BiH je čudo!

Općina Travnik je bila domaćin, odnosno sjedište Komande Sedmog korpusa,  svi kažu i  to dobar domaćin. Općina Travnik je i svih ovih poslijeratnih godina domaćin obilježavanja godišnjica formiranja Sedmog korpusa i naše Armije. Ispred općine se obratio načelnik Kenan Dautović, tokom rata na dužnosti komandant brigade, pomoćnik komandanta 7. korpusa za obavještajne poslove, poslije okončanja rata general Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, profesor na fakultetu političkih nauka u Sarajevu.

-Ko pripadniku Armije R BiH uvijek su mi misli bile o bitkama, međutim možda i malo nepravdeno zaboravljamo sve ono što je Travnik dao u tim danima. Jer nije država samo armija i njena vojska. Država je i vlast koju mi nismo gubili i imali smo je svo vrijeme rata. Država je i privreda, koja je radila, davala logistiku. Država je i zdravstvena zaštia, naši „heroji u bijelom“ koji su čuda činili da bi spašavali živote ljudi i boraca. Država je i socijalna pomoć, iako su je trebali svi u tim danima. Država je bila sve, a na čelu Armija, jedna pesnica koja je čuvala. Država je čuvala porodice onih koji su bili dio te pesnice.  To se ne može i ne smije zaboraviti. Zato sam danas ponosan kada mogu kazati da je Travnik bio sjedište formiranja Armije R BiH i sjedište Sedmog slavnog korpusa. Sedmi korpus je priča o potrebi, organizaciji i ideji. – kazao je načelnik Kenan Dautović.

Kenan Dautović: Ponosan da je Travnik bio sjedište 7. Korpusa

Dopredsjednica Federacije Bosne i Hercegovine, dr.  Melika Mahmutbegović bila je direktorica i doktorica Ratne bolnice Bugojno i u najtežim vremenima spašavala je živote  ranjenih saboraca.

-Prije 30 godina nismo znali ono što danas znamo. Nismo znali da će ta agresija biti tako brutalna. Da će u istoriji biti upamćen po etničkom čišćenju, ubijanju, po stravičnim zločinima, po genocidu koji se desio u Srebrenici. Tada nismo znali, ali danas znamo. Obilježavamo 30 godina od osnivanja Armije R BiH, 28. godina od formiranja Sedmog korpusa,a naše današnje prisustvo ovdje govori da mi slavimo pobjedu, pobjedu nad agresorom. Naše prisustvo ovdje govori da agresor nije uspio polomiti duh Bosne i Hercegovine i bosanskog čovjeka. Pogotovo, ako znamo da je cilj agresora bio da se jedan narod, Bošnjaci, zbrišu sa prostora BiH. Ova današnja veličanstvena organizacija znači da smo svjesni ono što smo i da smo opstali na ovim postorima. Danas kada obilježavamo ove jubileje stvarno sam ponosna da sam imala priliku u životu da budem dio tima u odbrani države BiH. Za mene je to sjećanje na jedinstvo, hrabrost, herojstvo, na nešto što je uspjelo da sve nas zbliži. – rekla je, pored ostalog, dopredsjednica Mahmutbegović.

dr. Melika Mahmutbegović: Ponosna na učešće u odbrani BiH

Na kraju svečane akademije prisutnima se obratio Selmo Cikotić, ministar sigurnosti BiH, čovjek koji je  sudjelovao u formiranju i stvaranju 7. Korusa kao načelnik štaba ove vojne formacije.

– U velikoj mjeri mi umijemo pokazati da smo iznimno hrabri, iznimno sposobni kada nas na to okolnosti primoraju. Da li moramo svaki puta dozvoliti i čekati da nas surove okolnosti natjeraju da pokažemo svoju hrabrost i sposobnost? Ja mislim da je došlo vrijeme kada moramo pokazati da je došlo vrijeme da budemo mudri kada god možemo, a hrabri kada moramo.  Ono što moramo znati je da ćemo opet biti testirani, možda ne na isti način kao prije 30 godina, naša slabost bila bi iskorištena od protivnika države BiH. Bosna i Hercegovina je nadživjela sve svoje osvajače i mi imamo ne samo pravo, nego i obavezu da preveniramo i sprijećimo svaki novi pokušaj osvajanja i pokoravanja BiH. – upozorio je ministar Cikotić.

Selmo Cikotić: BiH je nadživjela sve osvajače!

U kulturno –umjetničkom dijelu programa nastupili su učenici O.Š. Travnik i KUD „Borac“ Travnik.

 

 

Brojne aktivnosti za godišnjicu Armije R BiH i Sedmog korpusa

 

Niz manifestacija je realizirano  u sklopu obilježavanja godišnjice formiranja Sedmog korpusa. Tako je u proteklim mjesecima organiziran izlazak boraca na Galicu povodom obilježavanja Vlašićke operacije, a tim povodom organiziran je i planinarski pohod .

Sedmog marta delegacija temeljnih boračkih organizacija posjetila je Sanski Most i učestvovala u obilježanavanju godišnjice smrti  komandanta Sedmog korpusa, rahmetli generala Mehmeda Alagića.

Organiziran je i ove godine već tradicionalni šahovski turnir u Travniku, te turnir u sjedećoj odbojci u Vitezu.

U srednjobosanskim i unsko-sanskim  osnovnim školama održano je takmičenje učenika u likovnim i literarnim radovima.

Na  centralnom šehidskom mezarju u Travniku položeno je cvijeće i proučena Fatihu za duše naših šehida, a imami Medžlisa islamske zajednice Travnik proučili su Jasin.  Takođe, cvijeće je položeno i kod spomen obilježja Sedmog korpusa.

Odata počast šehidima i poginulim borcima

 

Nagrađeni učenici

 

Za  učenike srednjobosanskih i unskosanskih   osnovnih škola organizirano takmičenje u likovnim i literarnim radovima na temu „30 godina Armije RBIH“.

U konkurenciji učenika od 1.do 5. razreda najbolji je rad Eldara Žužića iz OŠ „Berta Kučera“ iz Jajca, a u konkurenciji učenika od 5. do 9. razreda najbolji je rad Ajše Vrbić, učenice OŠ Bilalovac Kiseljak.

Takmičenje u literarnom stvaralaštvu na temu „30 godina Armije RBIH“ održano je i u konkurenciji učenika osnovnih škola od prvog do petog razreda i u toj konkurenciji prvo mjesto je osvojio rad Azre Huseinović iz OŠ „Travnik“ , a u konkurenciji učenika od  petog do devetog razreda najboji rad je djelo Imrana Sejdića, učenika OŠ „Edhem Mulabdić“ iz Opare, općina Novi Travnik.