Centralna Bosna

Sveučilište/Univerzitet „Vitez“ domaćin sastanka o prevenciji korupcije

Prevencija i borba protiv korupcije u SBK/KSB bila je tema je prvog incijalnog sastanka koji je održan u prostorijama Svučilišta/Univerziteta „VITEZ“ u Travniku.

 

-Ovom prilikom posebno je istaknuta važnost izrade zakonske regulative, te neophodnog formiranja ureda za prevenciju i borbu protiv korupcije na području SBK/KSB. Istovremeno je, kako je napomenuto na sastanku, potrebno raditi na predlaganju i pripremi preventivnih mjera, kao i koordinaciji borbe protiv korupcije na ovom području. – saopćeno je sa Sveučilišta/Univerziteta „Vitez“.

 

Sastanku su prisustvovali predstavnici kantonalnih struktura vlasti: Renata Vrhovac ispred Ministarstva pravosuđa i uprave SBK/KSB i Haris Hrustanović koordinator Tima Vlade za prevenciju korupcije SBK/KSB,  kao i  v.d. šefa terenskog ureda OSCE-a Travnik, Mladen Marijanac.

Sveučilište/Univerzitet „VITEZ“ na ovom sastanku su predstavljali dr. sc. Hadžib Salkić, dekan Fakulteta informacionih tehnologija i dr. sc. Adnan Pirić, docent na užoj krivično- pravnoj naučnoj oblasti Pravnog fakulteta.