Kult ART

BZK Preporod – podružnica Travnik raspisao Konkurs za najbolje literarne radove

Povodom „Dana šejha Abdulvehhaba Ilhamije Žepčaka 2020“ BZK Preporod – Općinsko društvo Travnik raspisuje: KONKURS za najbolje literarne radove učenika srednjih škola.

 

 

Pravo sudjelovanja na Konkursu imaju učenici srednjih škola s područja općine Travnik i Srednjobosanskog kantona.

Kandidirane teme:

  1. Moj bosanski jezik je moje pravo.
  2. Da zimi bude zima, a da ljeti bude ljeto.

Radovi mogu biti napisani u prozi (esej ili rasprava).

U razmatranje se uzimaju samo originalni učenički radovi.

Konkurs je otvoren od 12.10.2020. do 12.11.2020. godine.

Radove treba do naznačenog datuma dostaviti lično ili poslati putem pošte na adresu:

BZK „Preporod“ Travnik, Bosanska 119, Travnik 72270.

Za najbolja tri rada slijede novčane nagrade:

  • I nagrada 150 KM,
  • II nagrada 100 KM,
  • III nagrada 50 KM.

Proglašenje i čitanje najboljih radova planirano je za četvrtak, 10.12.2020. godine, u Velikoj sali Centra za kulturu općine Travnik.

Smjernice uz predložene teme:

  1. Moj bosanski jezik je moje pravo.

Svaki jezik ima svoju ljepotu. Svaki narod ima pravo na svoj jezik, pa stoga svaki narod ima pravo na sopstvenu ljepotu. Šta znači voljeti svoj maternji jezik? Kako se najbolje pokazuje ljubav prema njemu? Naša spremnost na uvažavanje razlika i poštovanje prava drugog nisu prepreka za ostvarenje vlastitog prava na kulturu, jezik i druge slobode zagarantovane Ustavom Bosne i Hercegovine i Deklaracijom o ljudskim pravima. Ima li pojedinac ili kolektiv pravo osporavati prava drugog pojedinca ili kolektiva? Takvo pravo se ne spominje u Ustavu Bosne i Hercegovine i Deklaraciji o ljudskim pravima. Kako kazati Svijetu – Moj bosanski jezik je moje pravo?

  1. Da zimi bude zima, a da ljeti bude ljeto.

Šejh Abdulvehhab Ilhamija Žepčak bio je jedan od rijetkih pjesnika koji je u tom vremenu pisao na bosanskom jeziku, a odlikovao se po svojoj iskrenoj pobožnosti i svojim ispravnim životom. Legenda kaže da je Ilhamija u Travnik stigao iz Žepča na svom konju, a dok je prolazio kroz Željezno Polje, Topčić Polje, Nemilu i druga mjesta, ljudi su ga pozdravljali i molili da čini dove za njih. Jedina dova koju je Ilhamija uputio za sve te mještane glasi: Da zimi bude zima, a da ljeti bude ljeto… Je li Ilhamija i ovim svojim riječima istakao osnovno načelo svoje životne filozofije – harmoniju u poretku stvari kao nezaobilazni atribut božanske ljepote?

Navedene smjernice ne bi trebale ograničiti kreativni proces učenika, nego im pomoći u razradi teme i definiranju cilja i predmeta teme.

 

predsjednik

mr. Taik Ganić