Interwiew

Esad Delić: Treba napraviti jedan zakon za sve borce – od vojnika do generala!

O funkcioniraju Federalnog saveza RVI u vrijeme pandemije, te o zakonima koji tretiraju prava boračke populacije razgovarali smo sa Esadom Delićem, predsjednik Saveza RVI Federacije Bosne i Hercegovine.

 

 

travnik-grad.info: Gospodine Deliću evo već drugu godinu smo u pandemijskim uvjetima. Kako se Savez ratnih vojnih invalida Federacije Bosne i Hercegovine prilagodio uvjetima? Na koji način provodite svoje aktivnoti u ovoj situaciji?

 

Delić: Kao i svi u državi poštivli smo epidemiološke preporuke i prilagođavali svoje aktivnosti i rad. Jedno vrijeme nismo održavali sjednice Predsjedništva, nakon toga počeli smo održavati sjednice u većim prostorima pridržavajući se mjera. Nakon toga radili smo u kontinuitetu, a neke veće manifestacije smo otkazali. Otkazali smo Sportske igre RVI Federacije BiH već dvije godine. Obustavili smo taj projekat i masovna okupljanja. Ovo što je bilo dozvljeno nastavili smo raditi.

 

travnik-grad.info: Rekoste druga je godinada su obustavljeni neki projekti Saveza RVI Federacije BiH. Da li su one druge aktivnosti, u smislu statusa ratnih vojnih invalida, koje vi kao partner Vlade Federacije BiH imate nastavljene?

 

Delić: Jeste mi nastavljamo aktivnosti, ali imamo jedan hendikep. Znate da je ministar Salko Bukvarević, sa kojim smo sve dogovarali ,  preminuo. Sada nam malo teže ide jer imamo vršioca dužnosti ministra i tu nam ide malo teže, mada smo mi svih četiri –pet zakona otvorili i poslali prijedloge od poboljšanja svega u tim zakonima. Osnovno nam je dizanje osnovice, koeficijent smo završili još za života rahmetli ministra Bukavarevića. Zapeli smo na osnovici invalidnina. Sada smo dogovorili da ćemo ići u smjeru bar da podignemo osnovicu i da bi nam se invalidnine mogle svake godine u kontinuitetu povećavati, a ostalo ćemo dorađivati kada dobijemo ministra ili kada dogovorimo sa Parlamentom Federacije BiH. Vi znate d mi imamo Zakon o udruženjima i fondacijama koji je već drugu godinu „zapeo“ na Domu naroda Parlamenta Federacije BiH. Mi smo tu nemoćni. Mi smo ga pripremili, uradili, ali na Domu naroda Parlamenta Federacije i čeka te neke političke godovore.Nažalost mi mo žrtve unutar dogovora politika.

 

travnik-grad.info: Vi ste predsjednik udruženja boraca koje je proisteklo iz Armije Republike Bosne i Hercegovine. Da li imate saradnju sa sličnim udruženjem koje okuplja bivše pripadnike Hrvatskog vijeća odbrane (HVO)?

 

Delić: Imamo saradnju i korodinaciju bivših pripadnike Armije Republike BiH i HVO. Imam zajedničko tijelo, koordinaciju na nivou Federacije BiH, redovno održavamo sastank i dogovaramo se.Imamo korektnu saradnju, dogovaramo se o ključnim pitanjima. I oni, kao i mi, zavise od politike i političara, u Parlamentu Federacije i Vladi Federacije , tako da smo u isom košu. Čekamo zajedno da neke stvari otkočimo, da krenemo u poboljšanje statusa. Mislimo da je vakat da se, nakon 20 godina, ti zakoni malo prekomponuju jer mi odlazimo, izumiremo. Sad je najmlađi borac 46 godina.To nije mlad čovjek. Mi nestajemo. Problem su nam invalidi od 20 do 60 posto.Mi imamo invalida koji ima 47 konvertibilnih maraka invalidnine, to je ništa. Bilo bi dobro i naša je želja da bude bar neka zaštitna invalidnina. Da taj najmanje invalidnina bude bar 100 KM. Da možemo reči da čovjek ima bar nešto. Prema Zakonu o demobilisanim borcima, tu smo uspjeli ubaciti za ratne vojne invalide od 20 do 70 posto imaju po 74 KM primanja. Na taj način smo riješili 3.500 ljudi da imaju bar nešto. Primaju 250 KM od Federacije i od Kantona tako da ih dovedemo do penzije.

 

travnik-grad.info: U svakom slučaju u toku su i izmjene Zakona o penzijsko – invalidskom osiguranju gdje će se i osnovica za učešće u ratu bitno poraviti. Šta vi mislite o tome i koliko ste tome doprinijeli?

 

Delić: To je naš prijedlog! Uspjeli smo, prošlo Zastupnički dom Parlamenta Federacije BiH i otišlo na Dom naroda.Ranije su nam smanjili bod sa osam godina na četiri, a sada je ponovo vraćeno. Imamo jedan dio penzionera, ratnih vojnih invalida kojima nije usklađivana penzija. Sa novim zakonom počet će se uklađivai ve penzije. I tu je bilo nepravde, to nije trebalo ni postojati, ali eto bilo je.Mi imao razne uredbe o penzionisanju, koje su donesene parcijalno. Mogu slobodno reći kako je kome na um palo, ljudi su se dogovarali,donosili uredbe i penzionisali se.Ja se lično, kao čovjek, ne slaže sa tim i mislim da je trebalo napraviti jedan zakon za sve borce, od generala do običnog vojnika, i uskladiti sve vojne penzije i prinadležnosti. Mi imao sad po tri četiri osnova razne penzije i koeficijente.

 

travnik-grad.info: Posljednjih dana penzioneri izražavaju nezadovolsjstvo zbog penzionisanja sadašnjih pripadnika Oružanih snaga BiH koji će imati veće penzije nego što su imali plaće. Kakav je vaš stav o tome?

 

Delić: Upravo je to problem. Taj problem postojao i prije gdje su uredbe trajale po 15 dana,a imam ima tu kolege saborce koji su bili oficiri, kapetani,a još nisu u penziju otišli.To je bruka da ti ljudi nisu znali da te uredbe, nisu se mogli penzionisati.Bili su oficiri, vodili jednice kada je najteže bilo , u ratu,a sada penzionišu mirnodopkog oficira i on dobija penziju i uredno je plaćen. Mi u ratu nismo bili uredno plaćeni. Mi smo dobrovoljno branili ovu državu, na kraju mi koji smo ostavili dio svoga tijela ostavljeni smo na livadi.Ratni vojni invalid koji je izgubio ngou ima penziju od 375 KM, znači nema vojnu penziju. Mi nemamo vojnu penziju, imamo invalidninu. Zašto se nama nije mogla dati vojna penzija? Zato se se ne slažem i nikad neću biti pristalica ovoga. Svaka čast svakome,ali trebalo je napraviti jedan zakon za sve, od generala do vojnika, jer ne može čin majora imati tri različite osnovice i tri različite penzije.

 

travnik-grad.info: Kako ocjenjujete saradnju sa kantonalnim savezima ratnih vojnih invalida?

 

Delić: Saradnja je izuzetna i ja sam ponosan na činjenicu ponosan. Općinski savezi, pa kantonali i federalni Savez i ja sam predstavnik ispred svih kantonalnih saveza. Mene su izabrali drugi mandat i ja sam ponosan na tu činjenicu i ponosni smo što su ratni vojni invalidi tako ustrojeni. Vi znate i za našu borbu i da smo sve svoje zakone i sva svoja prava na ulici ostvarili. I evo i oko ovih zakona već je počelo komešanje. Ne bih želio u mom mandatu opet da doživim ulicu, da moram opet u ovim godinama svoja prava tražiti na ulicu. Vjerujte da iz nekih kantona već imam snignale da je krajnje vrijeme da riješimo taj problem. Nenormalno je da ne možemo tu osnovicu uskladiti. Toliko ljudi iz ove populacije umire, novac ostaje u budžetu. Na našim satvkama godišnje ostaje po 10-tak miliona konvertibilnih maraka. Pa da lije problem 6 do 8 miliona KM dati godišnje na povećanje osnovice. Samo sredstvima Ministarstva za pitanja boraca sve bi bilo riješeno.Mi bi bili zadovoljni da malo poboljšamo stanje populacije ratnih vojnih invalida.Ako bud etrebalo mi ćemo i radikalnije mere poduzeti. Svi nešto ucjenjuju i uspjevaju svoje ostvariti,a mi pokušavamo na fer i ljudskoj osnovi dogovoriti.

 

travnik-grad.info: Kakva je saradnja sa drugim temeljnim boračkim organizacijama?

 

Delić: Fantastična jer sada je predsjednik Koordinacije, predsjednik „Zlatnih ljiljana“ Alija Bošnjaković. Fantastično sarađujemo i oko zakona. Nijedan savez ne ide samostalno, sve dogovaramo i zajednički nastupamo prema vlasti. U slučaju protesta svi bi zajednički nastupili , sva četiri saveza. To ne bi dobro bilo ni po nas ni po vlast. Mi u ovoj situaciji podržavamo Bosnu i Hercegovinu, dobro vagamo situaciju. Osjetljivi smo na to i molim i apelujem na naše borce da budemo još malo strpljivi da ne bi mi uticali na rastakanje naše domovine, da probamo sve riješiti dogovorima.Mi tražimo i nudimo rješenja koja su realna. Mi nećemo ništa što bi ugrozilo postojanje države Bosne i Hercegovine ili što bi ugrozilo penzione fondove i budžete. Imamo prijedloge i rješenja, samo trebamo da sjednemo i da se dogovorimo.

 

travnik-grad.info: Posljednjih mjeseci sa raznih strana stižu prijetnje o raspadu i disoluciji Bosne i Hercegovine. Šta vi mislite o tome?

 

Delić: Stav ratnih vojnih invalida je jasan, mi dok smo živi mi to nećemo dozvoliti! Mi smo na te atake navikli. Misli da ono što Dodik radi čisti idiotluk.Mi smo navikli na tu retoriku i za nas rat, u tom pogledu, nikada nije stao.Bez obzira na sve probleme oko statusa ratnih vojnih invalida, oko zakona i sbega drugog, kada je država BiH u pitanju tu smo svi jedinstveni.Mi naša djeca i buduća pokoljenja ćemo se boriti za državu Bosnu i Hercegovinu.To smo krvlju steklu i to ćemo braniti.

 

travnik-grad.info: Hvala na razgovoru.