Info

Federacija BiH učestvovala na Međunarodnoj konferenciji na temu „Savremena pitanja o ljudskim pravima“

U  organizaciji Pravosudne akademije Turske, u Antaliji održana  je Međunarodna konferencija na temu „Savremena pitanja o ljudskim pravima“. Predstavnici Federacije Bosne i Hercegovine koji su uzeli učešće na pomenutoj konferenciji  su doc.dr.sc. Smajo Šabić, predsjednik Upravnog odbora Javne ustanove Centar za edukaciju sudija i tužioca FBiH i sudija Kantonalnog suda u Sarajevu, Berina-Ina Alispahić, stručna saradnica u Javnoj ustanovi Centar za edukaciju sudija i tužioca Federacije Bosne i Hercegovine, Tijana Čulić, stručna saradnica u Općinskom sudu u Sarajevu, Dženana Deljkić Blagojević, stručna savjetnica u Sudu Bosne i Hercegovine i Boris Cvitanović, stručni saradnik u Općinskom sudu u Travniku.

 

 

U toku trajanja konferencije predstavnici Bosne i Hercegovine su održali veoma značajne sastanke sa predstavnicima pravosudne akademije Turske,  te razmijenili mišljenja iskustva i stavove u pogledu budećeg razvoja i organizovanja obrazovnih pravosudnih institucija u Bosni i Hercegovini, te eventualnog osnivanja pravosudne akademije kao obrazovne pravosudne institucije. Tom prilikom izražena je spremnost Pravosudne akademije Turske da pruži svoju nesebičnu pomoć i podršku Bosni i Hercegovini u pogledu osnivanja i organizovanja pravosudne akademije kao obrazovne pravosudne institucije.

Treći dan konferencije predstavnici svih zemalja koje su uzele učešće na međunarodnoj konferenciji su prezentovali i izložili po jedan konkretan slučaj koji je bio predmetom raspravljanja pred Evropskim sudom za ljudska prava, pa je tako ispred Centra za edukaciju sudija i tužilaca Federacije Bosne i Hercegovine tim predvođen mentorom Doc. dr.sci   Smajom Šabićem koji su činili stručna saradnica Tijana Čulić, stručna savjetnica Dženana Deljkić Blagojević i stručni saradnik Boris Cvitanović svim izložili predmet „Sejdić i Finci protiv Bosne i Hercegovine“

Nakon bodovanja timskog izlaganja od strane stručnog žirija, Federacija Bosne i Hercegovine je zauzela značajno 4. mjesto. Također, stručni žiri je ocjenjivao i individualno izlaganje učesnika pojedinaca, kojom prilikom je stručni saradnik Općinskog suda u Travniku Boris Cvitanović  dobio pohvale za svoje izlaganje.