Travnik

Formiran Organizacioni odbor manifestacije “Meokrnje 2017”

 

U  Općini Travnik danas je održana konstiturajuća sjednica Organizaciono odbora ” Meokrnje 2017. godine ” na kojoj je za predsjednika Organizacionog odbora izabran Tahir Lendo, dok su potpredsjednici Admir Hadžimrić i Esad Crnica.

Doprinos u radu Organizacionog  odbora  ” Meokrnje 2017. godine ” dat će predstavnici Udruženja antifašista i boraca NOR-a 1941-1945 Općine Travnik,  Kantonalne organizacije demobilisanih boraca 1992-1995  i MZ ” Gluha Bukovica ” koji su inicijatori obnove spomen obilježja palim borcima u Drugom svjetskom ratu kao i izgradnje spomen obilježja borcima Armije BiH. Također, svoj doprinos u radu Organizacinog odbora dat će predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti na Kantonu i Općini Travnik, predstavnici kantonalnih i općinskih organizacija u proisteklim u ratu 1992-1995 godine, komadanti travničkih brigada, TO, polcije,  patriotske lige SBK/KSB i ZDK i SABNOR-a BiH.

 

 

Organizacioni odbor  ” Meokrnje 2017. godine ” odredio je 10. septembar 2017. godine kada će se na platou Meokrnja održati  prikladan kultruno-umjetnički program i otkriti spomen obilježja palim učesnicima NOR-a i novo izgrađeno spomen obilježje borcima Armije BiH. Istoga dana na platou Meokrnje izvršit će se postrojavanje odreda Drugog bataljona Patritske lige BiH i predati ratna zastava komadantu Drugog bataljona Patriotske lige BiH.

Donesena je odluka da se organizuje pohod ” Meokrnje 2017 ” u koji bi bili uključeni učenici osnovnih i srednjih škola sa područja općine Travnik kao i svi zainteresovani građani koji bi se kretali istim putem kojim se odred Drugog bataljona Patriostke lige BiH kretao kada je 1992. godine oslobođeno Meokrnje. Tokom kretanja učesnicima pohoda na dva lokaliteta planirani su da se održe časovi historije.