InfoTravnik danas

Internacionalni Univerzitet Travnik ove godine aktivan u kampanji “16 dana aktivizma

Internacionalni univerzitet Travnik  se ove godine odlučio aktivno uključiti u borbu protiv rodno zasnovanog nasilja diskriminacije i seksualnog uznemiravanja, te osiguranja integriteta i kvaliteta u visokom obrazovanju i to kroz projekat UNIGEM ( University and gender mainstreaming“).

 

Internacionalni univerzitet Travnik je nedavno potpisao Sporazum o saradnji sa Transkulturnom psihosocijalnom obrazovnom fondacijom (TPO) i zajedno će kroz redovnu razmjenu informacija i zajedničke aktivnosti posebnu pažnju posvetiti zagovaranju integriteta, načela transparentnosti i odgovornosti, te pripremi strateških dokumenata koji za cilj imaju prevenciju rodno zasnovanog nasilja, diskriminacije i seksualnog uznemiravanja na Internacionalnom univerzitetu Travnik.

Zlatko Mecan, sistemski pristup

-Nadamo se da će sistemski pristup u uvođenju rodne ravnopravnosti na univerzitetima pomoći da akademske institucije budu sigurnije mjesto za sve i bez diskriminacije na rodnoj osnovi.- istaknuo je Zlatko Mecan, član Savjetodavnog odbora.

doc. dr. sc. Nedžada Tolja, članica  Savjetodavnog odbora  prezentirala je dosadašnje aktivnosti Internacionalnog univerziteta Travnik u sklopu kampanje 16 dana aktivizma“ koja je počela 25.novembra – Međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ženama, a završava se 10. decembra- Međunarodnim danom ljudskih prava.

doc. dr. sc. Nedžada Tolja, predstavila aktivnosti

Na Internacionalnom univerzitetu Travnik u sklopu aktivnosti “16 dana aktivizma – Zašto je važna ova kampanja” u proteklom periodu održane su tri radionice za studente/ice.

Na prvoj radionici koja je održana 6.11.2021. godine koordinatorica projekta, Selma Otuzbir – Mecan,  upoznala je studente/ice s projektom “University and gender mainstreaming“ (UNIGEM) koji ima za cilj prevenciju i borbu protiv rodno zasnovanog nasilja, diskriminacije i seksualnog uznemiravanja te osiguranja integriteta i kvaliteta u visokom obrazovanju.

Na drugoj radionici je doc. dr. sc. Nedžada Tolja održala predavanje na temu: „RODNO ZASNOVANO NASILJE U PARTNERSKIM VEZAMA“. Cilj druge radionice je bio senzibiliziranje studenata/ica i podizanje svijesti o rodno zasnovanom nasilju (RNZ) u partnerskim vezama, a u organizaciji radionice učestvovali su i članovi/ice Savjetodavnog odbora, doc. dr. sc. Lejla Skopljak, Zlatko Mecan i Nehad Gaši.

doc. dr. sc. Lejla Skopljak, članica Savjetodavnog odbora

Na trećoj radionici koja je održana 13.11.2021. godine, doc. dr. sc. Sanela Latić održala je predavanje na temu: “BOSNA I HERCEGOVINA I MEĐUNARODNI MEHANIZAM ZA ZAŠTITU OD RODNO ZASNOVANOG NASILJA”. Cilj ove radionice bio je upoznati studente/ice s pravnog i teoretskog aspekta koji su to međunarodni mehanizmi za zaštitu od rodno zasnovanog nasilja koji se primjenjuju u Bosni i Hercegovini.

S obzirom da je Bosna i Hercegovina potpisnica Istanbulske konvencije, tokom predavanja studentima/icama su približeni ciljevi, oblasti primjene i obaveze primjene konvencije država potpisnica. U organizaciji treće radionici učestvovali su članovi/ice Savjetodavnog odbora, doc. dr. sc. Lejla Skopljak, Amir Mešinović i Nehad Gaši.

-Ovom prilikom želimo istaknuti  da je u aktivnosti “16 dana aktivizma” uključen i Studentski parlament Internacionalnog univerziteta Travnik koji će u narednom periodu organizovati radionicu u saradnji sa Centrom za edukaciju mladih Travnik. – saopćili su sa Internacionalnog Univerziteta Travnik.