Centralna BosnaInfo

Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini predstavila izvještaj o „dvije škole pod jednim krovom

Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini predstavila je 3. decembra 2018. godine u Sarajevu, izvještaj pod nazivom Dvije škole pod jednim krovom“: Najvidljiviji primjer diskriminacije u oblasti obrazovanja u Bosni i Hercegovini“.

 

 

 

Izvještaj opisuje praksu „dvije škole pod jednim krovom“ kao najvidljiviju manifestaciju diskriminacije u obrazovnom sistemu BiH i sadrži preporuke o ostvarenju vizije o mirnoj, stabilnoj i multietničkoj BiH.

 

-Ovaj izvještaj sadrži praktične mjere koje mogu biti poduzete kako bi se uklonila diskriminacija i segregacija iz obrazovanja“, istakao je šef Misije OSCE-a u BiH, Bruce G. Berton.

-Te mjere podrazumijevaju politički dijalog, veći stepen komunikacije između učenika, sveobuhvatnu provedbu zajedničke jezgre nastavnih planova i programa zasnovane na ishodima učenja, poštivanje sudskih odluka, te administrativno i pravno ujedinjenje škola, što smatramo pozitivnim korakom ka okončanju prakse ‘dvije škole pod jednim krovom’. Ove mjere zahtijevaju samo opredijeljenost izabranih lidera BiH“. – kazao  je šef Misije OSCE-a u BiH, Bruce G. Berton.

Danas, praksa „dvije škole pod jednim krovom“ postoji u 56 škola u BiH, uključujući osnovne i srednje škole, zajedno s područnim i centralnim školama. Variraju u smislu obilježja, veličine i lokacije.

Misija će nastaviti da se zalaže kod obrazovnih vlasti na najvišem nivou za poštivanje ljudskih prava, uključujući pravo na obrazovanje bez diskriminacije po bilo kom osnovu, u skladu sa obavezama koje je BiH preuzela kao članica OSCE-a.