Art

Izložbeni memento o Ivi Andriću

Na datum rođenja nobelovca Ive Andrića, 9. oktobra, autorsku izložbu višeg muzejskog kustosa Enesa Škrge, pod nazivom “Znakovi pored puta”, u likovnoj interpretaciji Stanislava Nikolića, kao stalnu postavku produciralo je Hrvatsko kazalište Travnik.

 

Prolaznicima i putnicima namjernicima „Znakovi pored puta“, pored zgrade Hrvatskog kazališta u Jankovićima u Travniku, stoje kao memento na uskozavičajne motive iz Andrićeve biografije i književnosti.

 

Ovaj vrtuljak zahtijeva JavaScript