Kult ART

Javni poziv za učešće u programu kulturne manifestacije „14. TRAVNIČKE VEČERI“

Javna ustanova „Centar za kulturu općine Travnik“ objavljuje Javni poziv za učešće u programu kulturne manifestacije „14. TRAVNIČKE VEČERI“.

 

 

 

Pozivaju se javne ustanove, nevladine organizacije, udruženja građana, sportski klubovi, privredni subjekti, neformalne grupe građana, pojedinci i svi zainteresovani, da svojim prijedlozima aktivno uzmu učešće u kreiranju programa.

Planirano je da programske aktivnosti traju od 22.6.2020. do 25.7.2020. godine.

Prijedlog treba da sadrži:

–        kratak opis aktivnosti, lokaciju,

–        vrijeme održavanja (okvirno),

–        broj učesnika,

–        kontakt osobu (tel. ili e-mail adresu).

 

Svi zainteresovani svoje prijedloge za učešće u programu mogu dostaviti do 15.6.2020. god. na adresu:

Javna ustanova „Centar za kulturu općine Travnik“, Bosanska bb Travnik, sa naznakom „Za učešće u programu kulturne manifestacije “14. TRAVNIČKE VEČERI“ ili e-mail adrese: [email protected]

Prijedlozi pristigli do navedenog roka biti će razmatrani od strane uprave JU „Centar za kulturu općine Travnik“ u cilju definisanja konačnog Programa.

Napominjemo da će svi sadržaji biti realizovani shodno naredbi Kriznog štaba FBiH za provođenje epidemioloških mjera.

 

(JU „Centar za kulturu općine Travnik“)